[/vc_column][/vc_row]

[ps2id_wrap id=’1′]

Kategori Detay Tarih Yıl
Kadın Emeği 58. AKP hükümeti öncesinde 25 Kasım 2002 tarihinde Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında imzalanan “İstihdam, mesleki eğitim, terfi, çalışma ve işe giriş koşulları bakımından cinsler arasında eşit muamele sağlanması”  amacını içeren Mutabakat Zaptı Resmi Gazete'de yayınlandı. 21/02/2003 2003
Kadın Emeği 58. Hükümet öncesi taslağı hazırlanan yeni İş Kanunu, TBMM'de tartışılıp onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Esnek ve kuralsız çalışmayı yasallaştırma çerçevesinde hazırlanan 4857 sayılı yasa, cinsiyet ayrımcılığına karşı ve kadınları koruyucu çeşitli hükümler içeriyor, fakat bunları uygulayacak mekanizmaların eksik kalmasıyla eleştiriliyordu. 22/05/2003 2003
Kadın Emeği Bazı kamu kurum ve kuruşlarının personel alımına ilişkin ilanlarında erkek olmak şartına yer vermesi üzerine kamuya personel alımında hizmet gerekleri dışında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini hatırlatan ''Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi'' konulu Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. 22/01/2004 2004
Kadın Emeği “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” çıkarıldı. Yönetmelikle yüz ile yüz elli kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bakım odaları, yüz elliden fazla kadının çalıştığı yerlerde ise kreş açma zorunluluğu getirildi. 14/07/2004 2004
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalışma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kadın işçiler gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacak, işverenler kadın işçileri sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlü olacak. 14/07/2004 2004
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalışma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kadın işçiler gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacak, işverenler kadın işçileri sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlü olacak. 09/08/2004 2004
Kadın Emeği Sosyal güvenlik ve sağlığın hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması sürecinde Türkiye’de önemli bir eşik olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanun Tasarısı yasalaştı. 31/05/2006 2006
Kadın Emeği 2007 Nisan'ında yürürlüğe giren 5615 sayılı Kanun, kadın emeği ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilgili vergi düzenlemesi getirdi. Yapılan yeni düzenlemeyle, dışarıdan işçi alınmadan, kendi oturduğu evde ürettiği havlu, örtü, çorap, kilim, dantel, yapma çiçek, pul payet, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmadan satan kişiler gelir vergisinden muaf tutuldu. 04/04/2007 2007
Kadın Emeği Anayasa Mahkemesi, zorunlu tarım sigortası başvurularında, erkeklerle aynı koşullarda olan kadınlar için “ayrıca aile reisi olma” şartının aranması ve aile reisi olmayan kadınlara zorunlu sigortalılıkta sosyal güvenlik hakkını sağlamamasına ilişkin kararını açıkladı. Kararda, uygulamanın Anayasanın 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmüyle bağdaşmadığı ve iptalinin gerektiği belirtildi. 09/11/2007 2007
Kadın Emeği AKP hükümetinin kamuoyuna özellikle kadın ve genç istihdamı teşviki olarak lanse ettiği İş Kanunu ve Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ki 5763 sayılı torba yasa TBMM’de kabul edildi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği piyasaya terk edildi. İşsizlik sigortası fonundan sermayeye kaynak aktarıldı. Kreş açma zorunluluğu kaldırıldı. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma oranları azaltıldı. 15/05/2008 2008
Kadın Emeği Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Afyon’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kadınların kendisinden iş istemesi üzerine şu sözleri sarf etti: ‘’Evdeki işler yetmiyor mu?’’ 13/03/2009 2009
Kadın Emeği Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği’nce düzenlenen "Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisi" konferansında yaptığı konuşmada " Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha da artıyor" dedi. 20/03/2009 2009
Kadın Emeği Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. 25/05/2010 2010
Kadın Emeği SGK yayınladığı 2010/106 No’lu genelge ile sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınların borçlanma hakkını yok saydı. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda borçlanma yapılacak süreler ile ilgili sigorta tescil şartı aranmazken genelge ile tescil şartı getirildi. 16/09/2010 2010
Kadın Emeği TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, “Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon” kurulmasına karar verdi. Komisyon, 2012-2013 yıllarında Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi kurumların ve örgütlerin yanı sıra Serpil Sancar, Gülay Toksöz, Saniye Dedeoğlu, İpek İlkkaracan, Yıldız Ecevit gibi feminist akademisyenlerle görüştü. 08/11/2012 2012
Kadın Emeği TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, hazırladığı Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Raporu’nu yayınlanmak üzere kabul etti. Kasım 2013’te yayınlanan Rapor kadınların istihdamda gerektiği kadar yer bulamamasının kaynağını “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar” – yani aile içinde kadınlara yüklenen sorumluluklar ve baskılar – olarak niteliyordu. 25/06/2013 2013
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” yayınlandı. Kadınların gece vardiyalarında çalışmasını düzenleyen yönetmelik, bu çalışma süresinin yedi buçuk saati geçemeyeceğini ifade etmenin yanı sıra işyerine ulaşım sağlanması, hamilelik ve emzirme döneminde kadınları gece postasında çalıştırmanın yasak olması gibi hususları içeriyordu. 24/07/2013 2013
Kadın Emeği Daha önce sadece SSK'lı çalışan kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkının Bağ-Kur'lu ve memur kadınlara da getirilerek çocuk borçlanma sayısının ikiden üçe çıkarılmasına dair değişikliğin bulunduğu torba yasa maddeleri Resmi Gazete’de yayınlandı. 11/09/2014 2014
Kadın Emeği “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Paket, dolaylı olarak kadınların iş gücüne katılımlarının azalmasına sebep olacağı ve kadınları niteliksiz işlere mahkum edeceği gerekçesiyle eleştirildi. 26/03/2015 2015
Kadın Emeği Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum, “Mor Kanatlı Turnalar” ismi verilen proje kapsamında belediye halk otobüslerinde görev yapmaya başlayan kadın şoförleri, “kadın şoför olmaz, ne gerek var” diyerek görevden aldı. 27/02/2017 2017
Kadın Emeği Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanı kadınların süt izni 3 saatten 1,5 saate düşürüldü. 21/06/2017 2017
Kadın Emeği “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi, “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi. 19/08/2017 2017
Kadın Emeği Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, kadın girişimcilerin katılımıyla yapılan Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin “En iyi fikirler aklıma bulaşık yıkarken gelir” dedi. 26/09/2017 2017
Kadın Emeği Başbakanlık, 2010 tarihli “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması”na yönelik genelgeyi güncelleme kararı aldı. Yeni hazırlanan taslakta, “eşit işe eşit ücret”, “cinsiyet eşitliği denetimi” gibi, kadınlara iş yaşamında fırsat eşitliği sağlayacak hükümlere yer verilmedi. 12/11/2017 2017
Kadın Emeği Kadın ve erkeklerin istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele görmesi ile ve ayrımcılık yasağını içeren Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı hükümet tarafından imzalandı. Şartın hükümleri 2007 yılında da yasalaştı. 06/10/2004 2004
Kadın Emeği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Yasası değişiklikleri TBMM’de kabul edildi. 2006’da çıkarılan; sosyal güvenlik ve sağlığın bir sosyal hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması sürecini derinleştiren  SSGSS  Anayasa Mahkeme’si tarafından iptal edilince kimi değişikliklerle 01.10.2008’de yürürlüğe giren yasada önemli hak kayıplarının yanısıra, yasa kadınları daha fazla aileye mahkum ediyor. 17/04/2008 2008
Kadın Emeği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Demokratikleşme paketi”ni açıkladı. Paket, anadilde eğitim, seçimlerde kotanın düşürülmesi gibi reform önerilerinin yanı sıra kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kalkması da bulunuyordu. 30/09/2013 2013
Kadın Emeği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında, Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Özellikle evlerde bizlerin her şeyini siz bayanlar topluyorsunuz. Onun için sizlere gerçekten çok şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun” dedi. 07/03/2014 2014
Kadın Emeği Akdeniz Belediyesi tarafından açılan Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı, yeni atanan kayyum tarafından kapatıldı. 14/08/2017 2017
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle düzenlenen regl izni, “Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.” şeklinde tanımlandı. 16/06/2004 2004
Kadın Emeği CHP Ankara Milletvekili Oya Araslı ile AKP İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun, kadın memurlara toplam dört ay doğum izni verilmesine ilişkin yasa teklifleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birleştirilerek kabul edildi. 30/06/2004 2004
Kadın Emeği 14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve Devlet Memurları Kanunu’na değişiklik getiren 5223 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin örnekli ve açıklamalı Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de  yayınlandı. 26/08/2004 2004
Kadın Emeği AKP kuruluş çalışmalarına etkin olarak katılan eski Gölcük Belediye Başkanı ve İsmail Barış’ın başına getirildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü, kadın personele pantolon yasağını yeniden gündeme getirdi. SHÇEK, kadın memurların eylemi sonucu 2002’de değiştirilen yönetmeliğin 1982’deki halini kuruluş müdürlerine iletti. 11/09/2004 2004
Kadın Emeği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı araştırmacı bir kuruluş olan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü; makine, maden, elektrik, jeodezi ve jeofizik mühendisliği gibi kadrolarına personel alımında “erkek olma” şartı getirdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında tercih kılavuzuna 100 mühendis alımıyla ilgili ilan veren MTA, tüm kadroların “seyahat ve arazide çalışmaya elverişli olması” gerektiğini vurguladı. TMMOB kadın örgütleri cinsiyetçi karara tepki göstererek Danıştay’a başvuruda bulundu. 08/11/2004 2004
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2004 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 24 milyon 293 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 5 milyon 669 bin olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,3, kadınlar için % 23,3 olarak ölçüldü. 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 62,7 iken kadınlar için bu oran % 20,8. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 10,8, kadınlarda % 11. 13 milyon 42 bin kadın ise, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadığını beyan etti. 27/02/2005 2005
Kadın Emeği Doğrudan ve sadece evde bakım hizmetlerini konu edinen ilk yasal düzenleme olan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle Sağlık Bakanlığı, hastalara evde bakım hizmeti başlatmış oldu. Evde bakım hizmeti, özel merkezler veya hastane, tıp merkezi, poliklinik gibi özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan birimler tarafından verilecekti. Hizmette devamlılık esas olacak, ihtiyaç durumunda belirli saatlerde evde bakım hizmeti alınabilecekti. 10/05/2005 2005
Kadın Emeği 657 sayılı kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan kadın personelin süt izin hakkını da düzenleyen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.  Buna göre, kadrolu kadın memurlar ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni kullanabiliyorken, sözleşmeli kadın personel günde toplam bir buçuk saat izin hakkı kullanabilecek. 02/09/2005 2005
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2005 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 24 milyon 685 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 5 milyon 750 bin. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,6, kadınlar için % 23,3; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 63,2, kadın istihdam oranı % 20,7. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 10,5; kadınlarda % 11,2. Kadınların 12.703.000’i, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamıyor. 25/02/2006 2006
Kadın Emeği Kadınların sosyal güvenlik haklarını da tırpanlayan ve sosyal güvenlik ve sağlığın hak olmaktan çıkarılmasında Türkiye’de önemli bir eşik olan 5510 sayılı Yasa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) Resmi Gazete’de yayımlandı. 19 Nisan 2006 günü TBMM tarafından kabul edilen SSGSSK 15 maddesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 10 Mayıs 2006 tarihinde veto edilmiş ve 31 Mayıs 2006 tarihinde TBMM’de yeniden kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Sezer Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 5510 sayılı Yasa’nın pek çok hükmünün iptalini ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etti. 16/06/2006 2006
Kadın Emeği Türkiye’nin 2007-2013’de uygulamaya konulacak Dokuzuncu Kalkınma Planı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Planda “işgücü piyasasının geliştirilmesi” için “işverenlerin üzerindeki yükümlülüklerin azaltılması ve işgücü piyasasının esnekleştirilmesi” öneriliyordu. Kadınlara karşı şiddetin ve istismarın önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarınınsa devam ettiği belirtiliyordu. 9. Plan içinde kadınlar toplumdaki dezavantajlı gruplardan biri olarak tanımlanıyor ve kamu idarelerine bu sorunu ortadan kaldırmak yönünde amaç ve araç belirleme ve faaliyette bulunma zorunluluğu yüklüyor. 01/07/2006 2006
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2006 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 25 milyon 80 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 5 milyon 916 bin. İşgücüne katılım erkeklerde % 69,9, kadınlarda % 23,6. 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam, erkekler için % 62,9, kadınlar için % 21; işsizlik oranı ise erkeklerde % 9,9, kadınlarda % 11,1. Kadınların 13 milyon 409 bini, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. 2006’da istihdamdaki kadınların % 68’i sosyal güvenlik kapsamı dışında; tarımda kadınların % 99’u, sanayide kadınların % 47’si,  ticarette kadınların % 48’i, hizmetlerde kadınların % 24’ü kayıt dışıydı. 06/03/2007 2007
Kadın Emeği Türkiye İstatistik Kurumu, 2006 Zaman Kullanım Anketi Sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, 15 ve üzeri yaştaki fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saat 8 dakikayı, kadınların ise ortalama 4 saat 19 dakikayı ekonomik bir işte çalışmaya ayırdığı görüldü. Buna karşın çalışmayan erkeklerin hane halkı ve ev bakımına ayırdığı süre sadece 1 saat 12 dakika iken, kadınlarda bu süre 5 saat 43 dakika oldu. TV seyretme, kitap, gazete okuma gibi faaliyetlere çalışan kadınlar sadece 1 saat 34 dakika ayırırken, çalışmayan kadınlar 2 saat 18 dakika ayırdı. Bu faaliyetlere çalışmayan erkeklerin ayırdığı süre ise 3 saat 12 dakika oldu. 25/07/2007 2007
Kadın Emeği Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sosyal güvenlikten ve emeklilikten de mahrum bakım hizmetinde çalışma sözde ücretlendirilerek sosyal politika ve hizmet alanında kadınların görünür kılındığı yanılsamasını yaratıyorsa da esas olarak kadının varlığının ve emeğinin anne, eş ve kız kardeş olarak aile içindeki bakım veren rolleri üzerinden kabul görmesini pekiştirmekle eleştirildi. 23/10/2007 2007
Kadın Emeği Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı, kadınların sosyal haklarıyla ilgili de birçok düzenleme içeren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkındaki iptal davası sonuçlandı. AYM’nin kimi maddelerini iptal etmesi üzerine kanun, yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geldi. Cumhurbaşkanı ve Meclis arasında gidip geldikten sonra 1 Nisan 2007’de yürürlüğe girmişti. 27/11/2007 2007
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2007 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 25 milyon 480 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 6 milyon 16 bin. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 69,8, kadınlar için % 23,6; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 62,7, kadın istihdam oranı % 21. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 10, kadınlarda % 11,0. Kadınların 12 milyon 124 bini, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. 06/03/2008 2008
Kadın Emeği 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 32’nci maddesine dayanarak hazırlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. 01/08/2008 2008
Kadın Emeği İş alanları ağırlıklı olarak “geleneksel kadın işi” olarak görülen işler olan; dolayısıyla çalışanların çok büyük kısmını kadınların oluşturduğu “Toplum Yararına Çalışma Programı” yasal çerçevesi oluşturuldu. Programla, İş-Kur’a kayıtlı işsizler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, üniversitelerde, özel eğitim işletmelerinde, meslek kuruluşlarında, dernek ve vakıflar bünyesinde bir yıl içerisinde dokuz ayı geçmemek üzere istihdam ediliyor. 31/12/2008 2008
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2008 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 25 milyon 855 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 6 milyon 329 bin. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,1, kadınlar için % 24,5; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 62,6, kadın istihdam oranı % 21,6. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 10,7, kadınlarda % 11,6. Kadınların 12 milyon 186 bini, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı.  08/05/2009 2009
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2009 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 26 milyon 317 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 6 milyon 851bin idi. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,5, kadınlar için % 26; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı  % 60,7, kadınlar için bu oran % 22,3’tü. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 13,9, kadınlarda % 14,3’tü. Kadınların 12 milyon 101 bini, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı.  02/03/2010 2010
Kadın Emeği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği değiştirildi. Kadınların en yoğun çalıştığı hazır giyim, triko, dokuma, giyecek imali işyerleri ile otel ve tatil köylerinin mutfakları gibi 42 sektör ağır ve tehlikeli işler kapsamından çıkarıldı. Böylece 2004 yılında yürürlüğe giren Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne göre kadın işçinin regl izni alabileceği sektör sayısı da daraltılmış oldu. 07/03/2010 2010
Kadın Emeği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yedinci maddesinde engelli bireylerin ailesi yanında evde bakımına öncelik verildiği, merkezlerde sunulan bakım ve rehabilitasyonun ise ailesi olmayan veya ailesi yanında bakımı sağlanamayan engelli bireyler için sunulduğu açıkça ifade ediliyordu. 03/09/2010 2010
Kadın Emeği 234 maddelik 6111 sayılı Torba Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasanın önemli bir bölümü,  hükümet tarafından hazırlanan “Ulusal İstihdam Strateji Belgesi” ışığında, istihdamın esnek, kuralsız ve güvencesiz bir şekilde yeniden düzenlenme amacıyla hazırlanmıştı. Hükümet bu istihdam biçimlerini, iş güvencesinde herhangi bir iyileştirmeye gitmeden kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların istihdamı üzerinden yaygınlaştırmayı hedefliyordu. 25/02/2011 2011
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre, 2010 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 26 milyon 317 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 7 milyon 383 bin oldu. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,8, kadınlar için % 26; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı  % 62,7, kadınlar için bu oran % 24. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 11,4, kadınlarda % 13. Kadınların 11 milyon 914 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. Evde Bakım maaşı alan, sosyal güvenliksiz çalışan ve esas olarak kadınlardan oluşan bu grup, ilk olarak bu yıl TÜİK tarafından “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” altında değerlendirilerek istihdam kapsamında istatistiklere dahil edildi. 01/03/2011 2011
Kadın Emeği Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi ve çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla tedbirler içeren 2010/14 sayılı İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobing) Önlenmesi Konulu Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 19/03/2011 2011
Kadın Emeği 2011 yılı sonu itibariyle evde bakım hizmetinden faydalanan engelli sayısı 352 bin 859, bu kapsamda yapılan toplam ödeme de 2 milyar 197 milyon 408 bin 410 TL olarak gerçekleşti. Evde bakım aylığı/yardımı alan, sosyal güvenlikten ve emeklilikten mahrum çalışan, ve esas olarak kadınlardan oluşan bu grup,  2011 yılından itibaren TÜİK tarafından “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” altında değerlendirilerek istihdam istatistiklerine dahil edilmeye başladı. 30/12/2011 2011
Kadın Emeği Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) hazırlanması gündeme alınan, hazırlandıktan sonra kamuoyundan bir süre gizlenen “Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) Taslağı“ açıklandı. Taslakta yer alan dört temel politika ekseni içinde “işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması” başlığı yer aldı. UİS, mevcut çalışma yasalarında yer alan kimi koruyucu düzenlemelerin esnetilmesinin yanı sıra, yeni esnek çalışma biçimlerinin de yasal hale getirilmesini hedefliyordu. 08/02/2012 2012
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre, 2011 yılında çalışma çağındaki kadın sayısı 27 milyon 273 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 7 bin 859 bin olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde % 71,7, kadınlarda % 28,8; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı  erkekler için % 62,7, kadınlar için % 25,6’ydı. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 9,2, kadınlarda % 11,3 oldu. Kadınların 11 milyon 872 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. TÜİK, 2012 yılından itibaren yüzde 63,8’i kayıt dışı, yani bir sosyal güvenlik kurumunun kapsamında olmayan ve kendi hesabına çalışan gündelikçilere “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” başlığı altında yer vermeye başladı. 01/03/2012 2012
Kadın Emeği KAGİDER ve AÇEV’in 2009 yılından beri üzerinde çalıştığı, bakanlıktan destek alan Çalışan Kadına Kreş Yardımı Projesi şekillenmeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Dünya Bankası, KAGİDER ve AÇEV ile birlikte hazırladığı kreş yardım paketinin amacı, kadının istihdama katılımının önündeki en önemli engellerden biri olan çocuk bakımını kolaylaştırmak olarak belirtildi. Projenin açıklanan çerçevesine göre, kreş desteği doğrudan kadınlara değil kreşlere aktarılacaktı ve rakamın 300 TL olacaktı. 21/07/2012 2012
Kadın Emeği Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak, kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasını engelleyen Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik kaldırıldı, bunun yerine hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. 26/12/2012 2012
Kadın Emeği Türkiye, 2012’de Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamındaki adımlarını içeren ilerleme raporunu yayımladı. “Türkiye Tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu” başlıklı raporda, çoğunlukla atılacak adımlar üzerinde duruluyordu. İlerleme Raporu’na göre, son on senede kadın istihdamı ile kadın işsizliği aynı oranda artmıştı. 31/12/2012 2012
Kadın Emeği Borusan Holding, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanayide kadın istihdamını arttırmak için başlatılan “Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi”nin protokol imza töreni yapıldı. Proje ile 2019 yılı sonuna kadar 10 organize sanayi bölgesinde kreş açılması öngörülüyordu. 21/01/2013 2013
Kadın Emeği Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile kreşlere kamu bütçesinden harcama yapılması engellendi. Devlet memurları ve diğer kamu personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek her çocuk için aylık bakım ücreti asgari 150 lira olarak tespit edildi. Bu ücretin, hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı. 21/01/2013 2013
Kadın Emeği Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Böylece yönetmelikteki regl izniyle ilgili düzenleme de geçersiz oldu. 08/02/2013 2013
Kadın Emeği Sayıştay, belediyelerde çalışan memur çocukları için doğrudan temin yoluyla çocuk evi ve kreş hizmetlerinin satın alınmasının mümkün olmadığına karar verdi. Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 36575 sayılı kararında, belediye hizmetleri için doğrudan temin yoluyla alınan çocuk bakım ve kreş hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında belediye “ihtiyacı” olarak tanımlanmasının da mümkün olmadığını vurguladı. 19/02/2013 2013
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre, 2012’de çalışma çağındaki kadınların sayısı 27 milyon 773 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadınların sayısı 8 milyon 192 bin oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde % 71, kadınlarda % 29,5; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 65, kadınlar içinse bu oran % 26,3’tü. İşsizlik oranı erkekler için % 8,5, kadınlar için % 10,8’di. Kadınların 11 milyon 992 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. Disk-Ar’ın değerlendirmesine göre, kayıt dışı istihdamın İşgücüne katılım oranı kadınlar için % 29,5 düzeyinde oldu. Bir önceki yıla göre işgücüne katılım oranı 0,7 puan artarken, kayıt dışı çalışan kadınların sayısı 71 bin kişi azalmıştı. 2009-2012 yılları arasında güvencesiz çalışan kadınlarda görülen % 15,5’lik önemli artış, kadınların gittikçe daha esnek ve güvencesiz işlerde istihdam edildiklerini gösteriyordu. 15/03/2013 2013
Kadın Emeği 2013/08 Sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge yürürlüğe girdi. Buna göre, evde bakım hizmetinden faydalanan engelli bireylerin haklarını düzenleyen bir önceki genelgeye göre faydalanamadıkları gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ve misafirhanelerden sınırlı süre faydalanmalarının önü açıldı.2013/08 Sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge yürürlüğe girdi. Buna göre, evde bakım hizmetinden faydalanan engelli bireylerin haklarını düzenleyen bir önceki genelgeye göre faydalanamadıkları gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ve misafirhanelerden sınırlı süre faydalanmalarının önü açıldı. 27 Mayıs 2013   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında “Aile Eğitim Programı”na dair işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde DİB personeli aile eğitim programlarında eğitici olarak görev yapabilecekti. 23/05/2013 2013
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye’de 150’den fazla kadın çalışanı bulunan ve kreş açma yükümlülüğü bulunan 1.658 resmi kurum ve 7 bin 204 özel şirket bulunduğunu ifade etti. Çelik, 2012 yılında 100’den fazla kadın çalıştıran 299 işyerinin denetlenebildiğini, 127’sinde emzirme odası olmadığını, kreş açması gereken 172 işyerinden 76’sında ise kreş olmadığını belirtti. Emzirme odası ve kreş açmamanın cezası her ay için 1.134 TL olarak belirlenmişti. 19/07/2013 2013
Kadın Emeği Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle 100-150 arası kadın çalıştıran işyerlerinin emzirme odası açması, 150’den fazla kadın çalıştıran işyerlerinin ise çocuk bakım yurdu açmaları ve yurt 250 metreden uzaksa işveren tarafından taşıt sağlanması zorunlu hale getirildi. 16/08/2013 2013
Kadın Emeği Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) tarafından 25 Haziran 2013 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilen yayınlandı. 01/11/2013 2013
Kadın Emeği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısı 2007'de 30 bin 638, 2008'de 120 bin, 2009'da 210 bin 320, 2010'da 284 bin 595, 2011'de 347 bin 756, 2012'de 398 bin 335 ve 2013'te 408 bin 165'e yükseldi. Buna göre, evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısı, son 6 yılda 13 kat artmıştı. 30/12/2013 2013
Kadın Emeği 2828 sayılı Kanun’un ek 7.ci maddesine değişiklik öngören 6518 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, evde bakımla ilgili ödemeler, hane yaklaşımı çerçevesinde engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla yapılacak bir “sosyal yardım” olarak tanımlandı. 2014 yılında evde bakıma destek için 450 bin 31 kişiye toplam 3 milyar 982 milyon 548 bin 684 TL ödeme yapıldı. 19/02/2014 2014
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2013 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 28 milyon 197 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 8 milyon 674 bin idi. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 71,5, kadınlar için % 30,8; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı  % 65,2, kadınlar için bu oran % 27,1’di. İşsizlik oranı ise erkekler için % 8,7, kadınlar için % 11,9’di. Kadınların 11 milyon 463 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. DiskAr’ın değerlendirmesine göre umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı % 23’tü. 17/03/2014 2014
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) (UİS) ve Eylem Planları (2014-2016), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan stratejiye göre, kişılerin istihdama eğreti de olsa eklemlenebilmesi için esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kadınların bu tarz çalışmaya teşvik edilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyordu. 30/05/2014 2014
Kadın Emeği Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımlar ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bir genelge yayınladı. Genelgeyle, evde bakım parası bağlama koşulları sıkılaştırıldı, hane gelirinin hesaplanmasında kullanılan soy bağı tanımı da genişletildi. 25/07/2014 2014
Kadın Emeği Borusan Holding, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2013’te imzaladığı protokol gereği “Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi”ni başlattı. Projeyle 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” kreş ve gündüz bakım evleri kurulacaktı. 26/07/2014 2014
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin (AB) finansman desteğiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Evde Çocuk Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” başlatıldı. Proje kapsamında 0-24 ay arası çocuğu olan ve ilk kez işe başlayacak ya da işine geri dönecek annelere, kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde finansal destek sağlanması hedefleniyordu. 05/03/2015 2015
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2014’te çalışma çağındaki kadın nüfus 28 milyon 841 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 8 milyon 729 bindi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde % 71,3, kadınlarda % 30,3; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkekler için % 64,8, kadınlar için % 26,7’ydi. işsizlik oranı erkeklerde % 9, kadınlarda % 11,9’du. Kadınların 11 milyon 589 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana işgücü ve istihdam oranlarında yavaş bir yükselme gözlenmekle birlikte işsizlik oranları ve korunmasız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerindeki çarpıcı bir artış oldu. 06/03/2015 2015
Kadın Emeği 6552 sayılı Kanun’un 55. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a eklenen Ev İşçilerinin Sigortalılığı ile İlgili Düzenleme, yürürlüğe girdi. Buna göre işveren tarafından on günden az çalıştırılan ev işçileri için iş kazası ve meslek hastalığı primi, on günden fazla çalışanlar için bütün sigorta primlerinin yatırılması zorunlu olacaktı. Dolayısıyla on günden az çalışanların prim yatmamasından dolayı emekli olma, işsizlikten yararlanma, hastalık yardım alma hakları olmayacaktı. 01/04/2015 2015
Kadın Emeği Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa 2006 yılında yapılan Zaman Kullanma Araştırması’nın ikincisini  gerçekleştirdi. Buna göre; “hane halkı ve aile bakımı” kategorisinde bir günde harcanan zaman, çalışan kadınlarda 3 saat 31 dakika iken erkeklerde 46 dakika, çalışmayan kadınlarda 4 saat 59 dakika iken erkeklerde 1 saat 7 dakika oldu. Anket sonuçlarına bakılarak çalışma (istihdam) için harcanan zamanın kadınlarda erkeklerden daha az olması (erkeklerde 6 sa.-25 dk. kadınlarda 4 sa.-32 dk.), kadınların işgücü piyasasında daha fazla kısmi zamanlı ve esnek çalıştığını doğruladı. 04/12/2015 2015
Kadın Emeği 2015 yılında engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımlar, kişi başına aylık 830,84 TL olmak üzere 508 bin 481 kişiye toplam 4 milyar 378 milyon 200 bin 241 TL oldu. Evde bakım aylığı alanlar istihdam kapsamına dahil ediliyordu. Ancak aldıkları aylıklar sosyal yardım kapsamında değerlendiriliyordu ve sosyal güvenceleri yoktu. Engelli aylığı alan kişi sayısı, yıllar içerisinde düzenli artış gösterdi. 30/12/2015 2015
Kadın Emeği Kadınları doğurmaya teşvik eden, geçici iş ilişkisi ve özel istihdam bürolarına ilişkin düzenlemeler içeren ve güvenceli esneklik ve kadın istihdamı söylemi eşliğinde gündeme gelen Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Yasa Tasarısı’nın bir kısmı 6663 sayılı Torba Kanun’a yedirilerek TBMM tarafından kabul edildi.  Bu yasada kadınlara analık izni sonrası birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay ve üçüncü çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışma seçeneği sunuldu. Yasayla kadını aile içinde tanımlayan ve yerleşik toplumsal cinsiyet rollerine hapseden normlar pekiştirilerek, çocuk/yaşlı/hasta bakımının kadınların görevi olduğu bir kez daha resmi olarak tescillenmiş oldu. 10/02/2016 2016
Kadın Emeği TÜİK istatistiklerine göre 2015 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 29 milyon 281 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 9 milyon 225 bin kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 71,6, kadınlar için % 31,5’ti. 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde % 65,  kadınlarda % 27,5; işsizlik oranı erkeklerde % 9,2, kadınlarda % 12,6. Kadınların 11 milyon 498 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. Disk-Ar’ın değerlendirmesine göre Mart 2016’da % 11,8 olarak gerçekleşen kadın işsizliği ortalama işsizlik oranının oldukça üzerindeydi. Tarım dışı kadın işsizliği % 15,4 iken, tarım dışı genç kadın işsizliği ise % 22,9 ile en yüksek işsizlik türü olarak belirlendi. Yükseköğrenim mezunu kadın işsiz oranı ise % 13,4 oldu. 23/03/2016 2016
Kadın Emeği Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni) uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırladığı Kamu Personel Genel Tebliği (Seri No:6), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde “Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir,” denilerek işverenlere çalışmayı istediği gibi düzenleme hakkı verildi. 13/04/2016 2016
Kadın Emeği 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2000’lerin başından itibaren süren, çalışma yaşamını güvencesizleştirme ve esnekleştirmeye yönelik yasal ve kurumsal değişim sürecinde bir adım daha atıldı. 26 Ocak 2015 tarihinde Meclis’e getirilen Ailenin Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer alan geçici iş ilişkisinin yasalaşmasına ilişkin maddeler, 6715 sayılı Yasa’da yer aldı. Böylece, zaman içinde uygulama alanı genişleyecek olan ve çoğunlukla kadınları etkileyen “kiralık işçilik” olgusu çalışma hayatına girmiş oldu. 20/05/2016 2016
Kadın Emeği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, TÜİK Hane halkı İşgücü İstatistikleri’nde istihdam oranına dahil edilen, evde bakım aylığı alan ve tamamına yakını kadın olan kişilerin neden sigortalanmadığı soruldu. Aile Bakanı verdiği yazılı yanıtta 2015 Nisan ayı itibariyle 469 bin 305 kişinin ücret aldığını, bu ücretin sosyal yardım kapsamında olduğunu dolayısıyla bu kişilerin kaçak işçi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. 18/07/2016 2016
Kadın Emeği Kamuoyunda kiralık işçi yasası olarak bilinen, işverenlerin Özel İstihdam Büroları aracılığıyla işçilerle geçici iş ilişkisi kurmasına imkan tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. İşverenler, düzenlemeye göre yetkili özel istihdam bürolarına başvurarak en fazla 8 aylık süreyle işçi kiralayabilecekti. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile ev işleri, bakım işleri, tarımda mevsimlik işler gibi kadın ağırlıklı işlerde çalışan kadınların geleceğinin tümüyle özel istihdam bürolarına devredilmiş oldu. 11/10/2016 2016
Kadın Emeği Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2016 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde144 ülke arasında 130. sırada yer alıyordu. 08/11/2016 2016
Kadın Emeği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre kadın memurlar başörtüsüyle, erkek memurlar kirli sakal ile görev yapabilecekti. 11/11/2016 2016
Kadın Emeği Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile 1.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine vergi istisnası getirildi. 23/12/2016 2016
Kadın Emeği 2016 yılında engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımlar, kişi başına aylık 932,59 TL olmak üzere 481 bin 141 kişiye toplam 5 milyar 198 milyon 212 bin 10 TL oldu. Evde bakım aylığı alanlar istihdam kapsamına dahil ediliyordu. Ancak aldıkları aylıklar sosyal yardım kapsamında değerlendiriliyordu ve sosyal güvenceleri yoktu. 30/12/2016 2016
Kadın Emeği “Büyükanne Projesi“ çerçevesinde imzalanan protokol için tören yapıldı. Çocuk bakımı için kalıcı bir sosyal politika üretmeyen hükümetin seçim öncesi açıkladığı geçici “Büyükanne Projesi”, 5 bin aileye yönelik pilot uygulama olarak başlatılacak, buna göre çalışan annelerin çocuklarına bakacak büyükannelere asgari ücretin yüzde 30’u olan 425 lira ödenecekti. Proje maliyetinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, diğer yarısı ise işçi ve işveren kesiminden karşılanıyordu. 08/02/2017 2017
Kadın Emeği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kadınlarda işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla % 13,7, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla % 28, işgücüne katılım 1 puanlık artışla % 32,5 oldu. Kadınların 11 milyon 98 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. 2016 yılında istihdam oranı evli kadınlarda % 29,2 iken hiç evlenmemiş kadınlarda % 32,5, boşanmış kadınlarda ise % 41,7 oldu. Disk-Ar araştırmasına göre Aralık 2016 döneminde geniş tanımlı kadın işsizliği son iki yılda yüzde 32,9 artarak 1 milyon 511 bine yükseldi. KEİG de 2014-2016 yılları arasında kadınların işsizlik değişimini değerlendiren bir çalışma yaptı. 15/03/2017 2017
Kadın Emeği 105 bin kişinin başvuru yaptığı,  şartlara uygun bulunan 27 bin 30 kadından 6500’ünün pilot uygulamaya katılmak üzere seçildiği “Büyükanne Projesi” kapsamında 425 TL’lik maaş için ilk ödemelerin 14 Nisan’da yapılacağı açıklandı. Bir yıl sonra projenin bütün ülke çapında sürekli olarak uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme yapılacağı söylense de projenin kalıcı bir sosyal destek politikası olmadığı görüldü. 13/04/2017 2017
Kadın Emeği “Aile Hekimliğinde İzinler” başlıklı resmi yazı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre, Ücret Sözleşme Yönetmeliği ile doğum yapan aile hekimlerine analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay boyunca günde üç saat, ikinci altı ay boyunca günde bir buçuk saat süre ile tanınan "süt izni hakkı”, ilk altı ay için de günde bir buçuk saate indirildi. 10 Ocak 2015’te Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla, Aile Hekimliği Kanunu’nda izinler ile ilgili düzenleme yapılmadan, Ücret Sözleşme Yönetmeliği ile izinlerin düzenlenmeye çalışılmasının anayasaya uygun olmadığına hükmetmişti. 11/05/2017 2017
Kadın Emeği Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’de 2005 yılında yapılan düzenlemeyle kreş ve çocuk bakım hizmetiyle ilgili kamu bütçesinden harcama yapılması yasaklanmıştı. Kamu Hastaneleri Kurumu, 81 kamu hastane birliği genel sekreterliğine yazı göndererek, çocuk kreşlerine sosyal tesislerden gelen paranın masraflar için aktarılmayacağı belirtildi. 2004’te 497 olan kamuda kreş sayısı 2015’te 121’e, 2016’da ise 56’ya düştü. 15/05/2017 2017
Kadın Emeği Sayıştay, büyükşehir belediyesi görev ve sorumlulukları düzenleyen kanunda, “Çalışanların çocuklarının kreş ve anaokulu ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanacağına dair bir hüküm bulunmadığını” savundu. 0-66 ay arası her bir çocuk için KDV hariç 628 TL olan kreş ve anaokulu hizmet bedelinin sadece 160 TL’sinin personelden alındığını, geri kalan kısmının bütçeden karşılanması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğini öne sürdü. 25/05/2017 2017
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017-2019 dönemi güncellenmiş Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısı ile yayınlandı. Planda, 2023’te istihdamda kayıt dışılığın % 5’e indirilmesi, kadın istihdam oranın % 41’lere çıkartılması hedefleniyordu. Stratejiye göre kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süre işsizler gibi özel politika gerektiren grupların istihdama eğreti de olsa eklemlenebilmesi için, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılacaktı. 07/07/2017 2017
Kadın Emeği Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle kadın işçiler için en çok 7,5 saat olan gece postasında çalışma süresi turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti alanlarındaki işlerde, işverenin işçinin yazılı onayını alması şartıyla 12 saate kadar çıkabilecekti. 19/08/2017 2017
Kadın Emeği Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”nin 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona ereceği açıklandı. 20/10/2017 2017
Kadın Emeği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı öyle yüksek seviyelere ulaştı ki işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye çıkaramadık. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının yükselmesi bizi daha da güçlü kılar. Bizim görevimiz, daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirmek,” dedi. 27/11/2017 2017
Kadın Emeği TÜİK, 8 Mart dolayısıyla 118 göstergeyi içeren Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Veri Seti’nden derlediği istatistikleri yayınladı. Buna göre kadınların istihdama katılımı erkeklerin yarısından azdı; çalışan kadınlar da daha çok yarı zamanlı işlerde çalışıyordu. Yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2016’da ancak %16,7’ye ulaşabilmiş durumdaydı. 06/03/2018 2018
Kadın Emeği TÜİK, 2017 yılı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre toplam işsizlik oranı değişim göstermeyerek %10,9 seviyesinde kaldı; erkeklerin işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla %9,4’e indi, kadınların işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla %14,1 oldu. Tarım dışı erkek işsizlik oranı %10,8 iken tarım dışı kadın işsizlik oranı %18,6 olarak hesaplandı. 23/03/2018 2018
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Erzincan Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak için geldiği Erzincan’da basın toplantısı yaptı. Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR’da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi. Bu katılımın artması için, daha önce gerçekleşeceğini duyurmuş olduğu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınlara İŞKUR işbaşı eğitim programlarına veya mesleki eğitim kurslarına katılmaları durumunda normal cep harçlığının yanı sıra 400 TL çocuk bakım desteği verilmesi uygulamasının başladığını ifade etti. 26/03/2018 2018
Kadın Emeği Kamu personelinin yarı zamanlı çalışması ile ilgili çıkartılması gereken yönetmelik, 100 Günlük Eylem Planı’nda yer almadı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen “Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma” başlıklı ek 43. Madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme hakkı, 29 Ocak 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. Ancak kanunla ilgili yönetmelik çıkarılmadığı için, 2018 Kasım ayı sonu itibariyle memurlar bu haklarını hâlâ kullanamıyordu. 08/08/2018 2018
Kadın Emeği Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı, 2018 Ağustos sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 200 bin kişi artarak 2 milyon 751 bin kişiyi buldu. Kayıtlı işsizlikte kadın oranı %49’dan %52’ye çıktı. Toplam 92 bin 284 kişi iş sahibi olurken, bunun yüzde 64’lük kısmında erkekler yer aldı; kadınların oranı ise yüzde 36 ile sınırlı kaldı. 15/09/2018 2018
Kadın Emeği Anayasa Mahkemesi, genelevde çalışma izin talebi reddedilen kadının, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair başvurusunu oy çokluğu ile reddetti. Kararda, fuhuşun özel hayata saygı hakkı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı belirtildi. Karara muhalefet eden bir üye hakim ise, “Genelevlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde genelevin başka bir yere taşınması, böylece yasal olmayan yollardan fuhuş yapılması engellenerek zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesinin idarenin görevi olduğunu,” belirtti. 19/09/2018 2018
Kadın Emeği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda kadınların istihdamı bir konu başlığı olarak yer almadı. Kadın kelimesi sadece iş gücü piyasasında hayata geçirilecek faaliyetler arasında, gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamayı teşvik etmek maddesinde kullanıldı. 20/09/2018 2018
Kadın Emeği Sayıştay Başkanlığı, “İstanbul Kartal Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu”nu yayınladı. Raporda kreş hizmeti için belediye meclis kararı ile personel lehine yüzde elli oranında indirim sağlanmasının 4736 sayılı Kanun’a aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu uygulamanın düzeltilmesi istendi. 01/10/2018 2018
Kadın Emeği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Ağustos 2018’de açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nın parçası olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “İş'te Anne Projesi” başlatılacağı duyuruldu. Projeye göre, İŞKUR tarafından işsizlik fonu kaynak olarak kullanılarak 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara 3-6 ay mesleki eğitim süresinde günde 70 TL harçlık verilecekti. Türkiye genelinde 5.000 kadınla yürütülecek proje süresinde, kadınlara aylık 400 TL kreş desteği de sağlanacaktı. Uygulama esasları İŞKUR tarafından hazırlanan proje için, Türkiye’nin çeşitli illerinden kadınlara başvuru çağrısı yapıldı. 05/10/2018 2018
Kadın Emeği Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı “Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında SGK Primi Uygulaması” başlığıyla, 7103 sayılı Kanun ve 11 Haziran 2018 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Tebliği’ne açıklık getiren bir genelge yayınladı. Devlet Bakanı Faruk Çelik 2013 yılında, Türkiye’de 150’den fazla kadın çalışanı bulunan 1.658 resmi kurum, 7.204 özel şirket bulunduğunu ve bu işyerlerine yeterli denetim yapılmadığı bilgisini vermişti. Denetim yapılmaması ve kreş açmama cezasının düşük olması (tespit edildiği aydan başlamak üzere az tehlikeli işyerleri için 2 bin 317 TL, tehlikeli 3 bin 90, çok tehlikeli işyerleri için 4 bin 635 TL) dolayısıyla işverenler kreş hizmeti verme sorumluluğunu yerine getirmiyordu. 12/10/2018 2018
Kadın Emeği Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında uygulanan, kişilerin bakım sorumluluklarının işgücü piyasasına katılımları üzerindeki etkisi ve sorunlu alanların tespiti için yapılan “TÜİK İş ve Aile Yaşamının Uyumu, II. Çeyrek: Nisan - Haziran 2018” anketinin sonuçları yayınladı. Buna göre Türkiye’de 49 milyon 819 bin kişinin %42,9’unu bakım sorumluluğu olanlar oluşturuyordu. Bu oran erkeklerde %41,2, kadınlarda %44,6’ydı. İstihdamda olan kadınların %83,3’ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmezken %5,3’ü çalışma saatlerini azaltmıştı. İşgücüne dahil olmayan erkeklerin %14,8’inin, kadınların ise %45,9’unun bakım sorumluluğu bulunuyordu. Ankette “iki haftada bir”, “4 haftada 1-2 gün” gibi örneklerle düzenlilik kıstasının esnek tutulması, bunun sonucunda sonuçlarda erkeklerin bakım sorumluluğu oranının yüksek çıkması eleştirildi. 26/10/2018 2018
Kadın Emeği Temmuz 2018 itibariyle 1.105 TL olan evde bakım maaşını 2017 yılında alanların sayısı 499.737 kişi oldu. İstihdam rakamları içinde sayılan, ancak sosyal güvenceleri, emeklilik hakları olmayan ve çoğunluğu kadın olan 499.737 kişiye toplam 5.720.106 TL evde bakım aylığı ödendi. Evde bakım aylığının alınabilmesi için bakım gerektiren kişi ve onunla aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyordu. 2016 yılında evde bakım aylığı alanların sayısı 481.141 kişiydi. 27/10/2018 2018
Kadın Emeği Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü”nü imzaladı. 30/10/2018 2018
Kadın Emeği Sayıştay, Çankaya Belediyesi’ne yönelik 2017 yılı denetim raporunda, belediyelerin işlettiği çocuk gündüz bakımevinde indirimli veya ücretsiz yararlandırmanın söz konusu olamayacağını belirtti. 06/11/2018 2018
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 100 Günlük Eylem Planı çalışmalarını aktarırken “‘İş’te Anne Projesi’yle 5.982 kadınımız istihdam edildi,” dedi. 20/11/2018 2018
Detay