[/vc_column][/vc_row]

[ps2id_wrap id=’1′]

Kategori Detay Tarih Yıl
Eşitlik AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat: “AKP'nin Kadınları Feminist İdeolojiye Köle Olmayacak” dedi. 04/05/2008 2008
Eşitlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, TBMM oturumunda yaptığı konuşmada CEDAW ilkelerini bir an önce uygulamak için çabalayacaklarını söyledi. "Kadına yönelik her türlü şiddetin, cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması, muhtaç durumdaki kadınların korunması da, yine, bakanlığımızın faaliyet konuları arasında yer alacaktır" dedi. 11/12/2002 2002
Eşitlik 58. AKP hükümeti öncesinde, 30 Temmuz 2002'de onaylanan CEDAW Sözleşmesi’ne ilişkin İhtiyari Protokol yürürlüğe girdi. Protokol, Birleşmiş Milletler tarafından 1979’da kabul edilen, Türkiye’nin ise 1985’ten itibaren taraf olduğu CEDAW Sözleşmesi’nin kapsamını genişletmeyi ve taraf devletlerin sözleşme şartlarını yerine getirmesini sağlamayı amaçlıyordu. 29/01/2003 2003
Eşitlik 58. Hükümet öncesi hazırlanan 2000-2001’de hükümet tasarısı olarak Meclis’e sunulan TCK tasarısı yeniden incelenerek TBMM'ye sevk edildi. Yeni TCK görüşmeleri bir yıldan daha uzun sürecek, 2004 Eylül’ünde onaylanan yeni kanunun yürürlüğe girmesiyse 2005 Haziran’ını bulacaktı. 12/05/2003 2003
Eşitlik Anayasanın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmü eklendi. Anayasanın 90. maddesinde değişiklik yapılarak, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasının önü açıldı. 22/05/2004 2004
Eşitlik Anayasa’nın 10. maddesinde yapılan değişikliği yetersiz gören kadın örgütlerinin yolladığı protesto faksını hakaret kabul eden AKP milletvekili Nimet Çubukçu, kadın örgütleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 31/05/2004 2004
Eşitlik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu TBMM'de kabul edildi. Yasanın yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 olarak belirlendi. TCK Kadın Platformu, yeni kanunun dili ve felsefesinin de değiştirilerek, tam cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının cinsel ve bedensel haklarına yönelik ihlallerin önlenmesi yolunda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirtti. 26/09/2004 2004
Eşitlik Avrupa Topluluğu (AT) tarafından Türkiye’ye yapılacak çeşitli hibe ve yardımların yer aldığı mali yardım paketine ilişkin Finansman Anlaşması Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre AT, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması sürecinde ülkede sivil toplumun geliştirilmesine yönelik 100 kadar projeye hibe sağlayacaktı. Söz konusu projelerin başında kadın haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olanlar geliyordu. 16/02/2007 2007
Eşitlik Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde yapılan yardımlar arasında yer alan Türkiye BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2006-2010 yılları arasında uygulanacak olan ortak planın üç öncelikli alanı arasında kadınların, çocukların ve gençlerin durumlarının kuvvetlendirilmesi de yer alıyordu. 19/07/2007 2007
Eşitlik AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği Uluslararası İş’te Kadın Kongresi’ne katılan Başbakan Erdoğan,” Kota uygulaması kadını erkeğin himayesine mahkum etmektir, yani erkek lütfedecek ondan sonra da kadınlar parlamentoya girecek, böyle şey olmaz.” dedi. 28/11/2008 2008
Eşitlik Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kamu politikalarına temel teşkil etmek üzere ilgili kamu kurumlarının ve kadın örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanan, 2008-2013 yıllarını kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun onayı ile yürürlüğe girdi. 25/12/2008 2008
Eşitlik Kadınların ayrı vagonlarda seyahat etmesini öngören “pembe trambüs” uygulaması Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya kondu. 18/09/2017 2017
Eşitlik Muğla'da ‘Evet’ etkinliğinde konuşan AKP İl Başkanı Kadem Mete, "Türk erkeğinin kıllısı Hz.Ali’ye benzermiş. Kadının kıllısı da ayıya benzermiş" şeklinde ifadeler kullandı. 04/04/2017 2017
Eşitlik İETT, kadınların akşam saat 22.00’den sonra durak dışında istedikleri yerde inmelerine imkan tanıyan uygulamayı başlattı. 18/11/2016 2016
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporunda Türkiye 144 ülke arasında 130. sırada yer aldı. 26/10/2016 2016
Eşitlik Trabzon'un Of İlçesi AKP'li Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, afet ve acil durumlarla ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe Yılmaz’ın konuşmasına, “Sen kimsin de bize vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok” diye bağırdı ve mikrofonu kapattırdı. 03/04/2016 2016
Eşitlik “Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum,” dedi. 09/04/2015 2015
Eşitlik KADEM’in düzenlediği I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fıtratları farklı olan kadın ile erkeğin eşit tutulamayacağını söyledi. Kadın kadına ve erkek erkeğe eşitliğin doğru olduğunu belirterek “Kadınların ihtiyacı olan, eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir” dedi. 24/11/2014 2014
Eşitlik Referandum ile Anayasa değişikliği oylandı ve Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi şöyle değişti: "Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesiyle yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz". 12/09/2010 2010
Eşitlik Demokratik açılım süreci kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, kadın ve erkek farklıdır, birbirinin mütemmimidir” dedi. Bir katılımcının Türkiye’de kadın sığınma evlerinin yetersizliğine vurgu yapan sözlerine Başbakan, “Bu ‘sığınma’ kelimesinden rahatsız oluyorum. Bizim kadınımız sığınamaz” diye tepki gösterdi. 18/07/2010 2010
Eşitlik Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Avrupa Birliği’nden sağlanacak 12 milyon avroluk kaynakla Kadın Hizmetleri Kapasitesinin Arttırılması projesinin yürütüleceğini;şiddet gören kadınların stüdyo tipi dairelere yerleştirileceğini ve becerilerine uygun işlere yerleştirileceğini açıkladı. 03/01/2010 2010
Eşitlik İzmir’de düzenlenen bir konferansta demokratik açılım hakkında konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç DTP’li Emine Ayna için şunları söyledi: Hele bir kadın var içlerinde; kahkaha atarak “Açılım istemiyoruz.” dedi. Çok garip bir yaratık. Allah akıl fikir versin. 20/12/2009 2009
Eşitlik Rize Belediye Başkanı AKP’li Halil Bakırcı, “Kürt sorununun çözümü için erkekler ikinci eşlerini Doğu bölgelerinden alsın” dedi. 30/06/2010 2010
Eşitlik Meclis toplantısında Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HDP milletvekili Nursel Aydoğan’a "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus” dedi. 29/07/2015 2015
Eşitlik TBMM’de Boşanmaları Araştırma Komisyonu’na, kadın hakları savunucusu ve Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) temsilcisi olarak davet edilen avukat Hülya Gülbahar, konu hakkındaki görüşlerini sunarken, Isparta milletvekili Sait Yüce tarafından sözü kesildi ve Sait Yüce, Hülya Gülbahar’ı komisyondan kovmaya kalkıştı. 18/02/2016 2016
Eşitlik Trabzon’da havaalanında yaptığı konuşma sırasında Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesinde ölenler ile ilgili konuşurken “Ne diyordum size hatırlayın, biz bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Bir adam gibi ölmek var, bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim” dedi. 15/10/2016 2016
Eşitlik Genel seçim yapıldı. AKP oyların % 40,87’sini aldı ve Meclis’e 258 milletvekili ile girdi. Önceki dönemde 46 kadın milletvekili bulunan AKP, bu seçime 99 kadın adayla girdi ve bunların 40’ını Meclis’e taşıyabildi. Vekillerinin % 40’ı kadın olan HDP’nin 32; CHP’nin 21 ve MHP’nin 4 kadın vekiliyle, önceki dönemde 78 olan kadın milletvekili sayısı, bu seçimler sonunda 97’ye yükseldi ve Parlamento tarihinin en yüksek kadın vekil sayısına erişildi. Böylece 25. Meclis’te kadınların temsil oranı % 14,2'den % 17,6'ye çıkarken önceki dönemde Meclis Genel Kurulu’nda başörtüsü yasağının fiilen kaldırılmış olmasıyla başörtülü milletvekilleri de AKP ve HDP listelerinden seçilerek toplam kadın vekillerin % 20,6’sını (20 vekil) oluşturdu. 07/06/2015 2015
Eşitlik Pembe vagon uygulamasını başlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe eleştirilere “Siz niye dertleniyorsunuz? Bursa’da böyle bir dert yok” diyerek yanıt verdi. 18/06/2017 2017
Eşitlik Kürt sorununun çözümü ve barışın tesisi için kurulacak Akil Adamlar Heyeti’nin ismi eleştiriler üzerine Akil İnsanlar Heyeti oldu, heyetin kimlerden oluşacağı açıklandı. Heyete seçilen 63 kişiden yalnızca 12’si, yedi bölgede başkan ilan edilenlerden de sadece biri kadın oldu. Yani komisyonun yüzde 19’u kadın, yüzde 81’i erkeklerden oluştu. 03/04/2013 2013
Eşitlik Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, üyelerden Adem Sözüer’in önerisiyle Türk Ceza Kanunu’nun "ayrımcılık" maddesinin düzenlendiği bölüme "cinsel yönelim ayrımcılığı"nı da ekledi. 29/01/2004 2004
Eşitlik TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda kabul edilerek TCK taslak metinine giren cinsel yönelim ibaresi AKP milletvekilleri tarafından taslaktan çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cemil Çiçek: “Cinsel yönelimi eklemek gereksiz çünkü cinsiyet zaten onu karşılar” dedi. 05/07/2004 2004
Eşitlik AKP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 2006 yılında CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç için "yanlış bir seksüel tercih içindeymiş gibi konuşuyor" ifadesini kullandı. Haluk Koç da cevaben söyledikleri kendi içinden geçenleri yansıtıyor olabilir dedi. 21/08/2006 2006
Eşitlik AKP Milletvekili ve  Anayasa Komisyonu Başkanı  Burhan Kuzu, Habertürk - Teke Tek programında LGBTT Hakları Platformu’nun anayasa değişiklik önerilerinin yer aldığı gökkuşağı rengindeki posta kartını göstererek, “Bunların da cinsiyet eşitliği talebi var” dedi ve ekledi: “Bunların da derdi başka. 19/02/2009 2009
Eşitlik Hürriyet gazetesine konuşan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, “Eşcinsellik hastalıktır, tedavi edilmelidir” dedi. 07/03/2010 2010
Eşitlik Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle kamu personeli için başörtüsü yasağı kaldırıldı, ancak kolsuz elbise, diz üstü etek ve yırtmaç yasakları yerinde kaldı. Askerler, emniyet mensupları, hâkim ve savcılar bu düzenlemenin dışında tutuldu. "Demokratikleşme Paketi" kapsamında kamuda başörtüsü yasağını kaldıran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 08/10/2013 2013
Eşitlik Diyanet, “Telefon, internet, sms, faks yoluyla ‘boş ol’ denildiğinde de boşanma gerçekleşir” diyerek kadınlar için boşanmayı zorlaştıran sistemin erkeklere sonsuz özgürlük vaat ettiğini ortaya koydu. 06/12/2017 2017
Eşitlik Din Yüksek İşleri Kurulu Başkanlığı, erkeklerin kadınlara “boş ol” demesiyle boşanmanın gerçekleşeceğini belirtti. 28/11/2017 2017
Eşitlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahalle Komiteleri’nde yapılacak seçimde 5’te bir oranında eşcinsel kotası koyuyorlar; Allah şaşırtmasın, bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor” dedi. 09/11/2017 2017
Eşitlik Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Emre Özyetiş’i Masumiyet ve Kosmos filmlerini derste gösterdiği için odasına çağırarak azarladı. “Kız mı olmak istiyorsun sen?” türü hakaretler ederek odasından kovdu. Rektörün belinde silah bulunduğu haberlerde yer aldı. 28/12/2017 2017
Eşitlik New York’ta Emine Vedud isimli yardımcı doçentin kadın ve erkeklerin karışık olduğu bir cemaate cuma namazı kıldırması ile başlayan tartışmaya cevaben Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kadınların erkeklere namaz kıldırmasının caiz olmadığını açıkladı. 26/03/2005 2005
Eşitlik Devlet Personel Başkanlığı, kamu kurumlarının memur alım talebinde bulunurken uyması gereken esasları yeniden belirledi. Yeni düzenlemede, göreve alımda cinsiyet ayrımı yapılmamasının esas olduğu ifade edildi. 04/04/2005 2005
Eşitlik Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Genel Müdürlüğün görevleri arasında "kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak; kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak" da yer aldı. 27/10/2010 2010
Eşitlik TBMM’de 5840 sayılı kanunla Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. 29 Ocak'ta Anayasa Komisyonundaki toplantıda kadın örgütleri talebi doğrultusunda meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmasını kabul etmelerine rağmen 10 Şubat'ta AKP milletvekilleri Mustafa Çetin ve Ayhan Sefer Üstün'ün itirazları nedeniyle komisyonun adı 'Fırsat Eşitliği" komisyonu oldu. 25/02/2009 2009
Eşitlik Kamuda başörtüsü yasağının kalkmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na 1999'dan bu yana ilk kez başörtülü milletvekilleri katıldı. Hac dönüşü başörtülerini çıkarmama kararı alan dört AKP’li milletvekili Meclis’te herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ise “Bu kürsüde, Meclis’te pantolon giymesi erkekler tarafından engellenmiş bir kadın olarak konuşuyorum” diyerek pantolon yasağını gündeme getirdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bunun aşılmasının da mümkün olduğunu ifade etti. 31/10/2013 2013
Eşitlik TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması için çalışmalar başladı. Komisyon başkanlığına getirilmesi beklenen AKP Milletvekili Fatma Şahin, "Kadınların dominant olduğu bir komisyon kuracağız; ancak tamamen feminist yasalar olmaması için erkek üyeler de komisyonda görev alacak," dedi. 12/03/2004 2004
Eşitlik Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kabul edildi. Yönetmelik uyarınca 2004-2006 yıllarını kapsayan ders kitaplarında ayrımcılık içeren resim, ifade ve benzeri tüm öğelerin çıkarılması çalışmalarının yapılmasına karar verildi. 17/03/2004 2004
Eşitlik TBMM’de CHP milletvekilleri, kadın örgütlerinin “pozitif ayrımcılık” talebini sahiplenerek Anayasa’nın 10. maddesinin sonuna, “Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet kadınların ve erkeklerin eşitliğinin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ifadesinin eklenmesi öngören iki değişiklik önergesi verdi. Ancak önergeler AKP oylarıyla reddedildi. 07/05/2004 2004
Eşitlik Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi, 17-20 Ocak tarihlerinde sunulan Ülke Raporu ve Türkiye'den kadın örgütlerinin hazırlanan Gölge Rapor üzerine, Türkiye'ye ilişkin tavsiye kararlarını açıkladı. CEDAW Komitesi, kadının siyasetteki etkinliğinin artırılmasını, Anayasa ve yasalarda kadına yönelik ayrımcılık içeren maddelerin yeniden düzenlenmesini istedi. 15/02/2005 2005
Eşitlik Danıştay 12. Dairesi, MTA'nın atamalarda cinsiyet kriterine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verdi. Danıştay kararı uyarınca MTA'daki kadın maden mühendisler tekrar saha çalışmasına katılabileceklerdi. Kararda, “TC Anayasası'nın, kamu hizmetlerine girme hakkının düzenlendiği 70. maddesinde, ‘Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım gözetilemez,’ hükmü yer almaktadır.” ifadesine yer verildi. 25/05/2005 2005
Eşitlik Melih Gökçek, Antalya gibi turizm illerinde “kırmızı bölgeler” oluşturulmasına yönelik soruya verdiği yanıtta “Ankara'da transseksüeller, yoğun şekilde Cinnah Caddesi’nde bulunurdu. Emniyet güçlerince buradan gönderildiler. Şimdi bunlar, Eryaman'da Göksu Parkı civarına gitti. Bunları geri mi döndürelim?” dedi. 12/12/2005 2005
Eşitlik Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi, türban taktığı için işten atılan bir öğretmenin “Türkiye'nin kadınlara ayrımcı davrandığı” iddiasıyla yaptığı kişisel başvuruyu “kabul edilir” bulmadı. Komite, Kayhan’ın başvurusunu, Türkiye’de kaybettiği davaları “kadına ayrımcılık yapıldığı” gerekçesiyle açmadığı için usulen reddetti. 27/01/2006 2006
Eşitlik Danıştay On ikinci Dairesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatına mühendis kadrosuna yapılacak atamalar için, “Cinsiyeti erkek olmak” ibaresini içeren düzenlemenin ayrımcı olduğundan hareketle iptaline karar verdi. 22/02/2006 2006
Eşitlik Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, askerlik yapmayı ve eşcinsellik muayenesini reddeden Mehmet Tarhan davasında kesin kararı verdi: Eşcinsel olmasına rağmen bunu açıklamayan, ortaya çıktığı aşamada da muayene olmayı reddeden kişilerin askere alınması gerektiğini savunan Askeri Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) “vicdani ret” kararının bağlayıcılığı olmadığını vurguladı. Eşcinselliği de “ileri derecede psikoseksüel bozukluk” olarak tanımladı.  02/05/2006 2006
Eşitlik RTÜK, modacı Barbaros Şansal’ın HaberTürk adlı televizyon kanalında yayınlanan “Top’lu İğne” adlı programını, “Şansal'ın Türkçe'nin esnek dil yapısından faydalanarak eşcinselliğe ilişkin espriler yaptığı ve bu espriler aracılığıyla da eşcinselliği, meşru bir olaymış gibi topluma yansıtmaya çalıştığı,” gerekçesiyle “genel ahlak”a aykırı bularak uyardı. 05/06/2006 2006
Eşitlik Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006 yılının mayıs ayında yürürlüğe giren MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nden “başörtüsü” ifadesini çıkartarak yaptığı ve sınava katılacakların kılık kıyafetleri konusunda açık bir düzenlemenin yer almadığı değişikliğin yürütmesi, Danıştay 8. Daire tarafından durduruldu. Bu karara Bakanlığın yaptığı itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda reddedildi. 03/08/2006 2006
Eşitlik Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler kuruluşları, İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin içinde bulunduğu 4 yıl sürdürülecek “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı”nı (BMOP) başlattı. Program kapsamında 6 pilot ilde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha kaliteli, kadın odaklı yerel hizmetler geliştirilmesi, kadın haklarının korunması, bu konuda bilincin artırılması için çalışılacaktı. 18/08/2006 2006
Eşitlik Diyanet İşleri tarafından İl Müftülüğünde kadınlara ve erkeklere din konuları üzerinde hizmet vermeye yönelik Alo Fetva Hattı kuruldu.  Hat devreye girdikten bir süre sonra danışmanların kadınlara, sorunlarına çözüm olarak dua etmelerini, okunmuş su içmelerini, maddi durumları iyiyse umreye gitmelerini önerdikleri ortaya çıktı. 09/09/2006 2006
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2006 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 115 ülke arasında 105. sırada yer alıyordu. 23/11/2006 2006
Eşitlik Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Televizyon Yayıncıları Derneği arasında imzalanan Yayıncılık Etik İlkeleri Belgesi’nde yayınların ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemesi, şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermesi ve kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınması gerektiği belirtildi. 03/07/2007 2007
Eşitlik TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu, eşcinsellerin taleplerine ilişkin “Bilim adamlarının metninde böyle bir hüküm yok. Mektuplarını henüz almadım, gelsin ileriki aşamada değerlendirilir. Ama bu aşamada Meclis’ten ciddi bir kabul göreceğini sanmıyorum. Özgürlük diye sunuluyor, ama Türkiye’de henüz bunun zemini yok. Komisyondan ve Genel Kurul’dan geçebilecek bir talep gibi görünmüyor. Türkiye için erken. Evvela toplumsal bir kabul görmeden Meclis bu düzenlemeyi yapamaz. Hatta Avrupa’da bile hiçbir ülkenin anayasasında bu yok. AB Anayasası çıksın, ondan sonra bakarız.” dedi. 20/10/2007 2007
Eşitlik AKP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, eşcinsellerin anayasada yer almasını istedikleri eşitlik talepleri konusunda “21. yüzyılın anayasasında biraz zor, belki 22. yüzyılda olur. Biz, üçüncü kuşak haklar dediğimiz çevre gibi konulara taslakta yer verdik. Ama bu dördüncü kuşak özgürlüklere giriyor. Böyle bir özgürlüğü düşünmedik, zannetmiyorum kabul görsün. AB Anayasası da daha yok zaten. Avrupa’da da bunda bir mutabakat sağlanmadı. Toplumun bunları daha çok tartışması lazım.” dedi. 20/10/2007 2007
Eşitlik Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, Başbakan Erdoğan’ın talebiyle oluşturulan ve akademik kurula hazırlatılan Anayasa Taslağı’nda, Anayasa’nın 10. maddesindeki “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yasama geçmesiyle yükümlüdür.” ifadesinin korunmasına karar verdiği açıklandı. 29/10/2007 2007
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2007 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 128 ülke arasında 118. sırada yer alıyor. 10/11/2007 2007
Eşitlik 2003 yılında yabancı kadınların evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmelerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri kanunlaştıran Türkiye,  bu bağlamda Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 9. maddesine koyduğu çekinceyi de kaldırıldı. Türkiye’nin, sözleşmenin yorum veya uygulanmasına ilişkin olarak taraf devletler arasında uyuşmazlık olması halinde, bunun tahkim veya Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözülmesini öngören 29. maddenin 1. fıkrasına ilişkin çekincesi ise kaldırılmadı. 29/01/2008 2008
Eşitlik 25 Şubat - 7 Mart 2008 tarihleri Arasında New York’ta “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı ve Kadının Güçlendirilmesi” ana temasıyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 52. Dönem Toplantısı’nı takiben “Uzlaşılmış Sonuçlar (Agreed Conclusions)” olarak adlandırılan sonuç belgesi  yayınlandı. AKP hükümeti, 2000'den bu yana resmi heyete yer alan kadın örgütü temsilcilerini 2008’deki toplantıya davet etmemiş, kendi belirlediği akademisyenleri heyete almıştı. 08/03/2008 2008
Eşitlik Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”nin bir bileşeni olan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin yönlendirme komitesi içinde yer alma sorumluluğunu taşımama kararı aldı.   TEMEL OLARAK AKP’NİN YAPTIĞI DEĞİL MORÇATI’NIN ALDIĞI BİR KARAR OLDUĞU İÇİN EMİN OLAMADIM 01/04/2008 2008
Eşitlik Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılığa uğrayan insanların sorunlarına dair bakanlık bünyesindeki çalışmalarla ilgili yazılı soru önergesine verdiği yanıtta böyle bir ayrımcılığın var olmadığını, dolayısıyla soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak bakanlığın herhangi bir çalışması bulunmadığını belirtti.  06/06/2008 2008
Eşitlik Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008 - 2013’ü hazırlandı. Planın bir parçası olarak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımının uygulaması için hazırlık çalışmalarının başlatılması öngörüldü. 15/09/2008 2008
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2008 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde130 ülke arasında 123. sırada yer alıyordu. 12/11/2008 2008
Eşitlik Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulmasına ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu konuda 21. ve 22. dönemlerde TBMM’de yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. 29 Ocak'ta Anayasa Komisyonu’ndaki toplantıda kadın örgütlerinin talebi ve meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması kabul edilmişti. AKP milletvekillerinin itirazları nedeniyle komisyonun adı “Fırsat Eşitliği" komisyonu oldu. 24/03/2009 2009
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2009 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 134 ülke arasında 129. Sırada yer alıyordu. 29/10/2009 2009
Eşitlik Diyanet İşleri Başkanlığı IV. Din Şurası kararları açıklandı. Kararların 19. maddesinde "Diyanet İşleri Başkanlığı, insan doğasına aykırı, Müslüman tabiatının hiçbir şekilde kabul edilemez bulduğu her türden cinsel davranış bozukluğu karşısında, toplumun yeterli düzeyde bilgilendirilmesine öncülük etmeli, kişiler hedef gösterilmeden ve rencide edilmeden, sorunların sağlıklı bir şekilde giderilmesi konusundaki girişimlere destek verilmelidir." ifadesine yer verildi. 08/11/2009 2009
Eşitlik Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın katıldığı  29. Dönem Avrupa Konseyi Aileden Sorumlu Bakanlar Konferansı sonuç deklarasyonuna Türkiye şerh koydu. Şerh koyulan “farklı aile formlarında yetişen çocukların haklarına” ilişkin maddelerin, eşcinsellerin evlat edinmesinin yolunu açacağı ileri sürüldü. Kararla ilgili bir açıklama yapan Kavaf, “Yasalarımızda eşcinsel evlilik bulunmamaktadır. Bu bağlamda Türkiye olarak eşcinsel ebeveynliği de kabul etmiyoruz,” dedi. Türkiye’nin yazılı itirazı dikkate alınarak maddeye “Bu aile formlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olduğu,” ifadesi eklendi. 23/02/2010 2010
Eşitlik İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı” kapsamında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, kadınlar ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını istendi. 24/02/2010 2010
Eşitlik AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'a eşcinseller için kullandığı ‘hastalık’ sözünden dolayı tepki gösterdi. Memecan, “Eşcinseller zaten ayrımcılığa ve hor görülmeye mahkum durumdalar. Onların da eşit olma hakları var. Sorunları sadece aşağılanma ve ayrımcılık değil. Ayrımcılığı teşvik eden laflar, söylemlerle eşcinselleri hedef haline getiriliyor,” dedi. 14/03/2010 2010
Eşitlik Alman Spiegel dergisine konuşan Devlet Bakanı Egemen Bağış, “Ben eşcinselliği bir hastalık olarak görmüyorum. Benim kanaatim, bu bir hastalık değildir. Tıp dünyası bunu 1973'te karar alıp açıkladı. Ben tıp uzmanı, doktor değilim. Bu konularda uzmanların fikirlerine saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum,” dedi. 15/03/2010 2010
Eşitlik RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi E2 adlı TV kanalında yayınlanan Hung adlı diziye, “müstehcenlik” gerekçesiyle uyarı cezası verdi. RTÜK raporunda “Üzeri örtülü de olsa, eşcinsel ilişkinin normal olduğu çerçevesinde değerlendirilebilecek mesajların sunulduğu görülmüştür. Sapkın ilişki biçimlerinin var olduğu bir vakıadır. Kamusal alanda, sapkın olanın normal biçimde görünür kılınması, cinsel sağlığı yerinde bir toplum olgusunun da varlığını tehdit edeceği düşünülmelidir,” denildi. 18/03/2010 2010
Eşitlik “İlk Ders” başlıklı genelge, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla yayınlandı. Nimet Çubukçu, ilk derste “değerlerimizle” ilgili öğrencilerin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. 08/09/2010 2010
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2010 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 134 ülke arasında 126. sırada yer aldı. 12/10/2010 2010
Eşitlik Anayasa Mahkemesi’nin, “eşlerin birlikte evlat edinme zorunluluğunun Anayasa’ya aykırı olduğu” iddiası ile yapılan başvuruyu, “Anayasa’nın aileyi Türk toplumunun temeli olarak kabul ettiği” ve “aile ilişkisinin kendinden beklenen sosyal yararı gerçekleştirecek şekilde desteklenmesinin devletin yükümlülüğü” olduğu gerekçesiyle reddetme kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 06/11/2010 2010
Eşitlik Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nu yayınladı. Avrupa Komisyonu’na göre Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB müktesebatıyla yeterince uyumlu değildi; temel haklar alanında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyordu. 09/11/2010 2010
Eşitlik Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı öncülüğünde Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın da katılımıyla gerçekleştirilen iki günlük Antalya Aile Konferansı’nın sonuç bildirgesinde, eşcinsellik, bilimsel gerçeklere ve insan haklarına aykırı şekilde, bir kez daha hastalık olarak ele alınmaya çalışıldı. 27/11/2010 2010
Eşitlik İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)  tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’nca kabul edilen Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı, İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulduğunda “heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, travesti ve benzeri kimlikleri ifade eder,” olarak yer alan "cinsel kimlik" ibaresinin çıkartılmış olduğu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’na “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin önce eklenip, sonra çıkarıldığı görüldü. 02/02/2011 2011
Eşitlik Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘’Eşcinsel evlilik töreni’’ yayınlayan Digitürk kanalına ceza için harekete geçerek, Salon 2’de, 18 Şubat gecesi yayınlanan ‘’Sex And City 2” adlı filmde yer alan eşcinsel evlilik töreni nedeniyle savunma istendi. 22/03/2011 2011
Eşitlik Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde okunan, 84 devletin imzaladığı bildiriyi Türkiye imzalamadı. Bildiri LGBT bireylerin dünyanın her yerinde yoğun ve sistematik şekilde karşılaştığı her türlü şiddet, cinayet, tecavüz, işkence ve yargısız infaza dikkat çekiyordu. BM üyesi ülkelerin gerekli önlemleri almasını şart koşan bildiri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hak ihlallerine karşı hak temelli bir tutum belirlenmesini talep ediyordu. 22/03/2011 2011
Eşitlik Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) servis sağlayıcılara ve hosting firmalarına gönderdiği tebligatta site adlarında kullanılması yasak kelimeler sıralandı. Günlük hayatta kullanımından vazgeçilemeyecek pek çok sözcüğü de içeren “yasak listesi”nin yanı sıra lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) sitelere de yasak getirildi. 28/04/2011 2011
Eşitlik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Eşcinsel birliktelikler için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Bu tür şeylerin toplum açısından zor ve sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Fakat sonuçta böyle bir gerçek var ve ben bu ülkenin bakanı olarak da onların ötekileştirmeden yaşam haklarını koruyacak, yaşamlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınması noktasında da yardımcı olmam gerektiğini düşünüyorum,” cevabını verdi. 28/08/2011 2011
Eşitlik Türkiye adına 25.10.2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanan, 25 Kasım 2010 tarihinde TBMM’de onaylanan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye, bu sözleşmeyle “cinsel eğilim” ayrımcılığı yapılamayacağı şartını da kabul etti. “Cinsel Yönelim” bu vesileyle ilk defa Türk mevzuatına girmiş oldu. 10/09/2011 2011
Eşitlik Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun ilk toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Amasya Milletvekili Naci Bostancı, “şiddetin sadece kadınlarla sınırlandırılmaması, eşcinsel birlikteliklerle ilgili gelen şikayetlerin de kabul edilmesi” gerektiğini belirtti. 17/10/2011 2011
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2011 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde126 ülke arasında 122. sırada yer alıyordu.  2006’ya kadar geriye giden bu raporlar incelendiğinde Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği açısından ülkeler sıralamasındaki yeri yıllara göre şu şekilde gerçekleşti: 2010’da 126, 2009’da 129, 2008’de 123, 2007’de 121 ve 2006’da ise 105. 02/11/2011 2011
Eşitlik İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, eşcinsel, biseksüel ve trans bireyleri hedef alarak “Domuz etinden, Zerdüştlüğe kadar, bilmem hangi ulustan kardeşlikten, çok özür dilerim eşcinselliğe kadar, her türlü namussuzluğun, ahlaksızlığın, gayriinsani durumun olduğu bir ortam…” ifadesini kullandı. 26/12/2011 2011
Eşitlik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine “Bizim ne zaman gey belediye başkanımız olacak?” sorusunun yöneltilmesi üzerine “Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz, geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada… İnşallah bizim Türkiye’de gey belediye başkanı olmayacak ve olmamalı,” dedi. 02/04/2012 2012
Eşitlik Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) taleplerinin yer aldığı raporda, toplumsal barış, aile bütünlüğü ve yargının iş yükü gerekçe gösterilerek “kadına yönelik şiddet eylemlerinin şikayet olmadığı durumlarda cezalandırılmaması ve basit yaralama suçunun uzlaşma kapsamına alınması” istendi. 16/04/2012 2012
Eşitlik TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısında “Eşitlik” başlığını taşıyan 3. maddede BDP eşcinsel evlilikleri de içeren “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” kavramına açıkça yer verilmesini istedi. AKP, eşcinsel evliliklere yol açan bu kavramların genel ahlaka, aile yapısına aykırı neslin korunmasına ters olduğunu kaydederek reddetti. 20/05/2012 2012
Eşitlik Kamu Denetçiliği Kurumu Kurulması ile İlgili 6328 sayılı Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve hak ihlallerine ilişkin davalar da bu kuruma görülebilecekti. 29/06/2012 2012
Eşitlik TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun on beşinci toplantısında; “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konulu Alt Komisyon” kurulmasına karar verildi. 10/10/2012 2012
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2012 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 135 ülke arasında 124. sırada yer alıyordu. 29/10/2012 2012
Eşitlik “Enerji Hanım Projesi” kapsamında yılda 4 milyar TL enerji tasarrufu planlayan Enerji Bakanlığı, projenin tanıtımına Kayseri’de başladı. Enerji Bakanlığı’nın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) işbirliğiyle başlatılan kampanya, ev içi enerji tasarrufu önlemlerini kadınlara yükleyerek, cinsiyet ayrımcılığının tescillenmesinin bir örneğini oluşturdu. 16/01/2013 2013
Eşitlik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) bünyesinde İşte Eşitlik Platformu kuruldu. Kadınların ekonomiye katılımı sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan İşte Eşitlik Platformu’nun kamu, özel sektör, STK'lar, akademisyenler, medya ve Dünya Ekonomik Forumu işbirliğini kapsayan çok paydaşlı bir yapıdan oluştuğu belirtildi. 16/01/2013 2013
Eşitlik CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın öncülüğünde sunulan LGBT’lerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesi Meclis’te reddedildi. LGBT önergesine karşı çıkan AKP’li Türkan Dağoğlu “bir tıp doktoru olarak LGBT denen durumun normal dışı bir davranış olduğunu” iddia ederek, önergenin “genel halkın onaylamayacağı yaşam biçimlerine kapı aralayarak, bir nevi özendirerek, toplumsal bozulmayı tetikleyeceğini” söyledi. 29/05/2013 2013
Eşitlik İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (AİHM), Gülizar Tuncer Güneş – Türkiye kararında, kadının evlilikten sonra sadece evlilikten önceki soyadını kullanamamasının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 8. madde delaletiyle “Ayırımcılık Yasağı” başlıklı 14. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. 03/09/2013 2013
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2013 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 136 ülke arasında 120. sırada yer alıyordu. 25/10/2013 2013
Eşitlik 6529 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 115. ve 122. maddeleri yeniden düzenlendi ve 122. maddeye “nefret” ibaresi eklendi. Kanun tasarısında yer alan “cinsel yönelim”, “sendika”, “bir etnik gruba mensupluk”, “örf ve adet” ve “köken” ibareleri kaldırıldı. Dolayısıyla birçok nefret suçu kapsam dışında bırakıldı. Homofobik ve transfobik temeldeki nefret suçlarının boyutlarına rağmen, “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” korunan hak kategorisi olarak ele alınmadı. Maddenin başlığının “nefret ve ayrımcılık” haline getirilmesiyle de maddenin uygulanabilmesi için ayrımcılıkta nefret saikinin getirilmesi şart oldu. 13/03/2014 2014
Eşitlik Bir polis memurunun eşcinsel olduğu için devlet memurluğundan çıkarılması hakkındaki dava hakkında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavir Yardımcısı Adnan Türkdamar, “Kamu hizmetinin gerekli saygınlığı yitirmiş memurlar eliyle yürütülmesi, bireylerin idareye olan güven duygularının sarsılmasına, kişi-idare ilişkilerinde arzu edilmeyen olumsuz bazı gelişmelere neden olabileceği kuşkusuz olup, kanun böylesi bir tehlikenin zuhurunu önlemek için önlem almış ve müsebbiplerinin devlet memuriyetinden çıkarılması suretiyle idare aygıtından bu tür memurların ayıklanmasını öngörmüştür,” beyanında bulundu. 16/06/2014 2014
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2014 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde142 ülke arasında 125. sırada yer alıyordu. 27/10/2014 2014
Eşitlik 2013 yılının Haziran ayında kurulan Van Gençlik ve Ekoloji (EKOGENÇ) Derneği hakkında tüzüğünde “cinsel yönelim” ifadesi geçtiği ve hiyerarşiye dayanmayan bir örgütlenme modelini benimsediği için Van Valiliği tarafından açılan kapatma davası sonuçlandı. Mahkeme, Ekogenç’in cinsel yönelim alanında faaliyet göstermesinin “ahlaka aykırı” olmadığına hükmetti. 19/12/2014 2014
Eşitlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e yöneltilen LGBTİ istihdamı ve LGBTİ gençlere yönelik politikalar hakkındaki soru önergesine verilen cevapta LGBTİ kelimesi geçmedi. Bakanlığın dezavantajlı gruplara yönelik çalışma yaptığını belirten 5 satır uzunluğundaki cevapta LGBTİ’ler söz konusu gruplardan biri sayılmadı. 16/01/2015 2015
Eşitlik 09/04/2015 2015
Eşitlik Başbakan Ahmet Davutoğlu “HDP’nin ‘biz’i içinde ateistler de var, (Eskişehir’deki eşcinsel adayı kastederek) Lut kavminin helakına sebep olan özellikteki şahısları milletvekili adayı yapan bir parti itikatlı toplumu temsil edemez. O adayları da var, biz onlarla aynı ‘biz’ olamayız,” ifadelerini kullandı. 30/05/2015 2015
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 145 ülke arasında 130. sırada yer alıyordu. Türkiye 2014 yılında 125. sıradayken, 2015’de 130. sıraya geriledi. 19/11/2015 2015
Eşitlik 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan “11 numaralı Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 numaralı Protokol”ün onaylanması, 6684 Sayılı Kanun ile uygun bulundu ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Protokol ile boşanma sonrası çocukların ortak velayetinin hukuksal zemini doğdu. 25/03/2016 2016
Eşitlik Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye'nin 7. Dönem Raporu’nun sunulmasından sonra CEDAW Komitesi’nin ilettiği sorular listesine Türkiye’nin cevapları, komitesi tarafından değerlendirildi. Komite görüşlerini 61 madde halinde açıkladı. Açıklanan görüşler, Türkiye’de her alanda kadın haklarına yönelik gerilemeye ve Kürt kadınlarına özgün ayrımcılık noktalarına dikkat çekti. 25/07/2016 2016
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2016 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde144 ülke arasında 130. sırada yer alıyordu. 10/11/2016 2016
Eşitlik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün Binali Yıldırım’ın bir konuşmasını eleştirmesi üzerine “Bilmediğin işlere karışma. Git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol,” dedi. 07/03/2017 2017
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “2014 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu”na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde144 ülke arasında 131. sırada yer alıyordu. 03/11/2017 2017
Eşitlik Anayasa Mahkemesi Kurulu, gündem toplantısında Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasındaki “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma” şartını kaldırdı. Ancak 40. maddenin 2. fıkrasındaki “cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verileceği” şeklindeki düzenlemenin iptal istemini oy çoğunluğuyla reddetti. 29/11/2017 2017
Eşitlik AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Haziran 2017’de başlattığı, Bursa metrosunda tamamen kadınlara ayrılmayan ancak kadınlara öncelik veren “Pembe vagon” uygulaması kaldırıldı. 18/01/2018 2018
Eşitlik Anayasa Mahkemesi, eşcinsel ilişkide bulunan askerlerin TSK’dan atılmasını öngören kanun hükmünün, hukuka ve Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi. 20/02/2018 2018
Eşitlik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların kadınların güçlenmesine yönelik yapacakları çalışmaları içeren ve 2018-2023 yıllarını kapsan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlandı. Planın tanıtımı 8 Mart’ta yapıldı. Böylece Genel Müdürlük, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 planından sonra, beş yıllık aranın ardından ilk defa kadınlar hakkında eylem planı hazırlamış oldu. Bu bağlamda, sosyal yardımlar bütçesinin yaklaşık yüzde 50 oranında artması, KSGM’nin payınınsa 2004’ten beri giderek düşüş göstermesi dikkat çekti. Bakanlığın son açıklanan 2016 faaliyet raporuna göre, bütçenin yalnızca 9 milyon 501 bin TL’si Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne harcanırken Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 15 milyar 222 milyon 282 bin TL idi. 08/03/2018 2018
Eşitlik Anayasa Mahkemesi, “cinsiyet değiştirme ameliyatı izni” için “üreme yeteneğinden yoksun kalma”, yani kısırlaştırma şartını kaldırdı, ancak nüfus kayıtlarında değişiklik için ameliyat şartını “kamu düzeni için gerekli” bularak değiştirmedi. AYM Başkanvekili Engin Yıldırım bu karara karşı oy kullanarak itiraz ederken, “zorunlu tıbbi müdahalenin işkence olarak nitelendirilebileceğini” söyledi: “Transseksüeller temel hakları arasında seçime zorlanıyor. Transseksüeller, toplum veya devlet tarafından düzeltilmesi gereken ‘bozuk’ bedenlere ve ruhlara sahip bir tür ‘acaib el-mahlukat ve garaib el-mevcudat’ değildir,” dedi. 20/03/2018 2018
Eşitlik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mart’ta açtığı 1500 araç kapasiteli Arasa Otoparkı’nın 55 araçlık bölümü, pembe tabelalarla ayrıldı ve bu alanın “Kadınlara ait park yeri” olduğu belirtildi. AKP’li belediyelerin pembe otobüs ve pembe metro duraklarından sonra pembe otopark uygulamasına geçmesi kadın örgütlerince protesto edildi. 15/04/2018 2018
Eşitlik Anayasa Mahkemesi, bir haberde geçen “Kaos GL isimli sapkınların derneği” ifadesinin nefret söylemi olmadığına karar verdi. Kararın gerekçesi ise, “haberin odak noktasının başka bir konu olması ve dernek adının da tam verilmemesiyle dernekten haberi olmayan okuyucuların ‘sapkın’ kelimesinin yöneldiği kesime ilişkin bir fikirlerinin olmasını zorlaştırması” olarak açıklandı. 11/06/2018 2018
Eşitlik TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasına dair homofobik gerekçeler sundu. Eren, “Kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, ‘aynı anda hem erkeğim hem kadınım,’ diyen birini saat 21.00’de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki,” dedi. 04/08/2018 2018
Eşitlik Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Manevi Danışmanlar Ulusal Meslek Standartları belgesinde, manevi danışmanların tutum ve davranış standartları arasında “Hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı olmak,” maddesi yer aldı. 13/09/2018 2018
Eşitlik Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Güçlüyle zayıfı aynı yarışa sokamazsınız. Bazıları ‘eşit, eşit’ diyor da şimdi yani biz 100 metreyi kadın-erkek aynı şekilde mi koşturacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi eşitiz; erkekle, bayan 100 metreyi koşsunlar. Bu adalet olur mu? Olmaz. Olması gereken nedir? Kadın kadın ile koşar, erkek erkekle koşar. Olması gereken budur. Çünkü yaradılışa, fıtrata uygun olan da budur,” dedi. 23/11/2018 2018
Eşitlik Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi, Cenevre’de düzenlenen yetmiş birinci oturumunda Türkiye’nin mektubunu inceledi. Komitenin Türkiye’nin yedinci periyodik raporuna yönelik tavsiye kararlarını ve son gözlemlerini iletmesi üzerine Türkiye, 2008 yılında uygulamaya konulan takip süreci kapsamında CEDAW Komitesi’nin seçtiği üç başlıktaki toplam beş tavsiyeye ilişkin attığı adımları Temmuz 2018'de CEDAW’a bir raporla iletmişti. Devletin raporunu takiben kadın örgütleri de kendi gölge raporlarını sunmuştu. CEDAW Komitesi, bu beş tavsiyeye ilişkin değerlendirmesinde tavsiyelerin kısmen ya da tamamen uygulanmadığı, yeterli bilgi sağlanmadığı ve tavsiyenin uygulanmasının reddedildiği gibi ifadelerle atılan adımları yetersiz bulduğunu belirtti.  17/12/2018 2018
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) “2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu”na göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada yer aldı. Böylece 2006 yılında bu sıralamada 105. olan Türkiye, 12 yılda 25 sıra gerilemiş oldu. Türkiye, 149 ülke arasında, “Kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği" konusunda 131. sırada yer alırken, eğitimde 106. sağlıkta 67. ve politik katılımda 113. sırada görünüyordu. 18/12/2018 2018
Detay