Skip to main content
Kadın Emeği

Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği, hükümetin gündeminde yer almadı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

08/08/2018
Kamu personelinin yarı zamanlı çalışması ile ilgili çıkartılması gereken yönetmelik, 100 Günlük Eylem Planı’nda yer almadı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen “Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma” başlıklı ek 43. Madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme hakkı, 29 Ocak 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. Ancak kanunla ilgili yönetmelik çıkarılmadığı için, 2018 Kasım ayı sonu itibariyle memurlar bu haklarını hâlâ kullanamıyordu.

Leave a Reply