Skip to main content
Kadın Emeği

Türkiye’nin hazırladığı AB İlerleme Raporu yayımlandı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

31/12/2012
Türkiye, 2012’de Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamındaki adımlarını içeren ilerleme raporunu yayımladı. “Türkiye Tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu” başlıklı raporda, çoğunlukla atılacak adımlar üzerinde duruluyordu. İlerleme Raporu’na göre, son on senede kadın istihdamı ile kadın işsizliği aynı oranda artmıştı.

Leave a Reply