Skip to main content
Eşitlik

Türkiye CEDAW’a koyduğu bir çekinceyi kaldırdı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

29/01/2008
2003 yılında yabancı kadınların evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmelerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri kanunlaştıran Türkiye,  bu bağlamda Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 9. maddesine koyduğu çekinceyi de kaldırıldı. Türkiye’nin, sözleşmenin yorum veya uygulanmasına ilişkin olarak taraf devletler arasında uyuşmazlık olması halinde, bunun tahkim veya Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözülmesini öngören 29. maddenin 1. fıkrasına ilişkin çekincesi ise kaldırılmadı.

Leave a Reply