Skip to main content
Kadın Emeği

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 2015 yılı sonuçlarını açıkladı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

23/03/2016
TÜİK istatistiklerine göre 2015 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 29 milyon 281 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 9 milyon 225 bin kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 71,6, kadınlar için % 31,5’ti. 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde % 65,  kadınlarda % 27,5; işsizlik oranı erkeklerde % 9,2, kadınlarda % 12,6. Kadınların 11 milyon 498 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. Disk-Ar’ın değerlendirmesine göre Mart 2016’da % 11,8 olarak gerçekleşen kadın işsizliği ortalama işsizlik oranının oldukça üzerindeydi. Tarım dışı kadın işsizliği % 15,4 iken, tarım dışı genç kadın işsizliği ise % 22,9 ile en yüksek işsizlik türü olarak belirlendi. Yükseköğrenim mezunu kadın işsiz oranı ise % 13,4 oldu.

Leave a Reply