Skip to main content
Kadın Emeği

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 2014 yılı sonuçlarını açıkladı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

06/03/2015
TÜİK istatistiklerine göre 2014’te çalışma çağındaki kadın nüfus 28 milyon 841 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 8 milyon 729 bindi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde % 71,3, kadınlarda % 30,3; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkekler için % 64,8, kadınlar için % 26,7’ydi. işsizlik oranı erkeklerde % 9, kadınlarda % 11,9’du. Kadınların 11 milyon 589 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana işgücü ve istihdam oranlarında yavaş bir yükselme gözlenmekle birlikte işsizlik oranları ve korunmasız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerindeki çarpıcı bir artış oldu.

Leave a Reply