Skip to main content
Kadın Emeği

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 2013 yılı sonuçlarını açıkladı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

17/03/2014
TÜİK istatistiklerine göre 2013 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 28 milyon 197 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 8 milyon 674 bin idi. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 71,5, kadınlar için % 30,8; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı  % 65,2, kadınlar için bu oran % 27,1’di. İşsizlik oranı ise erkekler için % 8,7, kadınlar için % 11,9’di. Kadınların 11 milyon 463 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. DiskAr’ın değerlendirmesine göre umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı % 23’tü.

Leave a Reply