Skip to main content
Kadın Emeği

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 2012 yılı sonuçlarını açıkladı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

15/03/2013
TÜİK istatistiklerine göre, 2012’de çalışma çağındaki kadınların sayısı 27 milyon 773 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadınların sayısı 8 milyon 192 bin oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde % 71, kadınlarda % 29,5; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı % 65, kadınlar içinse bu oran % 26,3’tü. İşsizlik oranı erkekler için % 8,5, kadınlar için % 10,8’di. Kadınların 11 milyon 992 bini “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı. Disk-Ar’ın değerlendirmesine göre, kayıt dışı istihdamın İşgücüne katılım oranı kadınlar için % 29,5 düzeyinde oldu. Bir önceki yıla göre işgücüne katılım oranı 0,7 puan artarken, kayıt dışı çalışan kadınların sayısı 71 bin kişi azalmıştı. 2009-2012 yılları arasında güvencesiz çalışan kadınlarda görülen % 15,5’lik önemli artış, kadınların gittikçe daha esnek ve güvencesiz işlerde istihdam edildiklerini gösteriyordu.

Leave a Reply