Skip to main content
Kadın Emeği

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 yılı sonuçlarını açıkladı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

02/03/2010
TÜİK istatistiklerine göre 2009 yılında çalışma çağındaki kadın nüfus 26 milyon 317 bin, işgücü olarak nitelendirilen kadın sayısı 6 milyon 851bin idi. İşgücüne katılma oranı erkekler için % 70,5, kadınlar için % 26; 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde erkek istihdam oranı  % 60,7, kadınlar için bu oran % 22,3’tü. İşsizlik oranı ise erkeklerde % 13,9, kadınlarda % 14,3’tü. Kadınların 12 milyon 101 bini, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım sağlayamadı.

Leave a Reply