Skip to main content
Kadın Emeği

SSGS yasa değişiklikleri kabul edildi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

17/04/2008
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Yasası değişiklikleri TBMM’de kabul edildi. 2006’da çıkarılan; sosyal güvenlik ve sağlığın bir sosyal hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması sürecini derinleştiren  SSGSS  Anayasa Mahkeme’si tarafından iptal edilince kimi değişikliklerle 01.10.2008’de yürürlüğe giren yasada önemli hak kayıplarının yanısıra, yasa kadınları daha fazla aileye mahkum ediyor.

Leave a Reply