Skip to main content
Annelik/Üreme/Kürtaj

Şartlı Nakit Transferi SYGM’ye devredildi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

31/03/2007
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) sonlandırıldı. Bunun sonucunda Şartlı Nakit Transferleri kapsamındaki bütün uygulamaların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYGM) bünyesinde devam etmesine karar verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 2006 yılı faaliyet raporuna göre; 2006 sonu itibariyle, 2001 yılında Dünya Bankası kredisiyle uygulanan SRAP’nin bir bileşeni olan Şartlı Nakit Transferleri kapsamında eğitim yardımlarından yararlanan çocuk sayısı 1.659.713, sağlık yardımlarından yararlanan çocuk sayısı 944.103, gebelik yardımından yararlanan anne sayısı ise 25.138’di.

Leave a Reply