Skip to main content
Eşitlik

Referandum ile Anayasa değişikliği oylandı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

12/09/2010
Referandum ile Anayasa değişikliği oylandı ve Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi şöyle değişti: “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesiyle yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz”.

Leave a Reply