Skip to main content
Kadın Emeği

Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi yasalaştı

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

20/05/2016
6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2000’lerin başından itibaren süren, çalışma yaşamını güvencesizleştirme ve esnekleştirmeye yönelik yasal ve kurumsal değişim sürecinde bir adım daha atıldı. 26 Ocak 2015 tarihinde Meclis’e getirilen Ailenin Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer alan geçici iş ilişkisinin yasalaşmasına ilişkin maddeler, 6715 sayılı Yasa’da yer aldı. Böylece, zaman içinde uygulama alanı genişleyecek olan ve çoğunlukla kadınları etkileyen “kiralık işçilik” olgusu çalışma hayatına girmiş oldu.

Leave a Reply