Skip to main content
Eşitlik

Ortak velayet hakkı iç hukuka girdi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

25/03/2016
14 Mart 1985 tarihinde imzalanan “11 numaralı Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 numaralı Protokol”ün onaylanması, 6684 Sayılı Kanun ile uygun bulundu ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Protokol ile boşanma sonrası çocukların ortak velayetinin hukuksal zemini doğdu.

Leave a Reply