Skip to main content
Eşitlik

Nefret suçu TCK’ya girdi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

13/03/2014
6529 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 115. ve 122. maddeleri yeniden düzenlendi ve 122. maddeye “nefret” ibaresi eklendi. Kanun tasarısında yer alan “cinsel yönelim”, “sendika”, “bir etnik gruba mensupluk”, “örf ve adet” ve “köken” ibareleri kaldırıldı. Dolayısıyla birçok nefret suçu kapsam dışında bırakıldı. Homofobik ve transfobik temeldeki nefret suçlarının boyutlarına rağmen, “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” korunan hak kategorisi olarak ele alınmadı. Maddenin başlığının “nefret ve ayrımcılık” haline getirilmesiyle de maddenin uygulanabilmesi için ayrımcılıkta nefret saikinin getirilmesi şart oldu.

Leave a Reply