Skip to main content
Kadın Emeği

Kısmi süreli çalışmada zaman aralığını işveren belirleyecek

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

13/04/2016
Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni) uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırladığı Kamu Personel Genel Tebliği (Seri No:6), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde “Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir,” denilerek işverenlere çalışmayı istediği gibi düzenleme hakkı verildi.

Leave a Reply