Skip to main content
Kadın Emeği

“İş ve Aile Yaşamının Uyumu” anketi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

26/10/2018
Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında uygulanan, kişilerin bakım sorumluluklarının işgücü piyasasına katılımları üzerindeki etkisi ve sorunlu alanların tespiti için yapılan “TÜİK İş ve Aile Yaşamının Uyumu, II. Çeyrek: Nisan – Haziran 2018” anketinin sonuçları yayınladı. Buna göre Türkiye’de 49 milyon 819 bin kişinin %42,9’unu bakım sorumluluğu olanlar oluşturuyordu. Bu oran erkeklerde %41,2, kadınlarda %44,6’ydı. İstihdamda olan kadınların %83,3’ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmezken %5,3’ü çalışma saatlerini azaltmıştı. İşgücüne dahil olmayan erkeklerin %14,8’inin, kadınların ise %45,9’unun bakım sorumluluğu bulunuyordu. Ankette “iki haftada bir”, “4 haftada 1-2 gün” gibi örneklerle düzenlilik kıstasının esnek tutulması, bunun sonucunda sonuçlarda erkeklerin bakım sorumluluğu oranının yüksek çıkması eleştirildi.

Leave a Reply