Skip to main content
Kadın Emeği

Esnekliğin stratejisi: Ulusal istihdam Stratejisi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

08/02/2012
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) hazırlanması gündeme alınan, hazırlandıktan sonra kamuoyundan bir süre gizlenen “Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) Taslağı“ açıklandı. Taslakta yer alan dört temel politika ekseni içinde “işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması” başlığı yer aldı. UİS, mevcut çalışma yasalarında yer alan kimi koruyucu düzenlemelerin esnetilmesinin yanı sıra, yeni esnek çalışma biçimlerinin de yasal hale getirilmesini hedefliyordu.

Leave a Reply