Skip to main content
Eğitim

Danıştay, lise ve ortaöğretimdeki öğrencilerin evli ve nişanlı olamayacağına karar verdi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

17/11/2008
Danıştay 8. Dairesi, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin “Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir,” hükmüne yer veren 153. maddesinin, Anayasa’nın öngördüğü öğrenim hakkını hukuka aykırı olarak kısıtladığı iddiasıyla iptali istemini reddetti. Ortaöğretimde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, öğrencilik yaşamı ile bağdaşma olanağı bulunmayan ve yaşam içinde farklı sorumlulukları da beraberinde getiren nişanlanma ve evlenme durumlarında, okulla ilişiğinin kesilmesini öngören düzenlemede, hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Leave a Reply