Skip to main content
Eşitlik

Anayasaya kadın-erkek eşitliği hükmü eklendi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

22/05/2004
Anayasanın 10. maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü eklendi. Anayasanın 90. maddesinde değişiklik yapılarak, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasının önü açıldı.

Leave a Reply