Skip to main content
Aile

Aile mahkemelerini düzenleyen kanun değiştirildi

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

18/01/2003
58. AKP hükümeti öncesinde hazırlanan Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun yasalaştı. Devletin aileyi koruma ve denetleme misyonunun bir kez daha altını çizen kanunun en dikkat çeken maddelerinden biri, aile mahkemelerine atanacak hakimlerin “adli yargıda görevli, evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş” olmaları şartıydı. Bir diğer dikkat çeken madde de aile mahkemesi hakimlerinin, sorunların sulh yoluyla ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu hallerde davanın esasına girilmeden önce gerektiğinde uzmanlardan da yardım alarak tarafları sulha teşvik etmekle yükümlü kılınmasıydı.

Leave a Reply