Skip to main content
Aile

Aile konutu şerhinde mahkeme kararı aranmayacak

By 1 Kasım 2021Kasım 28th, 2021No Comments1 min read

12/11/2012
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hakim kararına gerek kalmaksızın malik olmayan eşin isteği üzerine idarece aile konutu şerhi verilebileceğine karar vererek, Danıştay 10. Dairesi’nin 13.06.2011 2010/11873 sayılı kararının kaldırdı. Buna göre, aile konut şerhi konulması için eskisi gibi tapuya aile konut şerhi koymak isteyen malik olmayan eş,  Tapu Sicil Tüzüğü’nün 57. Maddesi uyarınca istenen “konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı” belgelerini sunarak aile konut şerhi koyabilecekti.

Leave a Reply