Kategori Detay Tarih Yıl
Kadın Emeği 58. AKP hükümeti öncesinde 25 Kasım 2002 tarihinde Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında imzalanan “İstihdam, mesleki eğitim, terfi, çalışma ve işe giriş koşulları bakımından cinsler arasında eşit muamele sağlanması”  amacını içeren Mutabakat Zaptı Resmi Gazete'de yayınlandı. 21/02/2003 2003
Kadın Emeği 58. Hükümet öncesi taslağı hazırlanan yeni İş Kanunu, TBMM'de tartışılıp onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Esnek ve kuralsız çalışmayı yasallaştırma çerçevesinde hazırlanan 4857 sayılı yasa, cinsiyet ayrımcılığına karşı ve kadınları koruyucu çeşitli hükümler içeriyor, fakat bunları uygulayacak mekanizmaların eksik kalmasıyla eleştiriliyordu. 22/05/2003 2003
Kadın Emeği Bazı kamu kurum ve kuruşlarının personel alımına ilişkin ilanlarında erkek olmak şartına yer vermesi üzerine kamuya personel alımında hizmet gerekleri dışında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini hatırlatan ''Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi'' konulu Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. 22/01/2004 2004
Kadın Emeği “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” çıkarıldı. Yönetmelikle yüz ile yüz elli kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bakım odaları, yüz elliden fazla kadının çalıştığı yerlerde ise kreş açma zorunluluğu getirildi. 14/07/2004 2004
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalışma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kadın işçiler gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacak, işverenler kadın işçileri sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlü olacak. 09/08/2004 2004
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalışma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kadın işçiler gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacak, işverenler kadın işçileri sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlü olacak. 14/07/2004 2004
Kadın Emeği Sosyal güvenlik ve sağlığın hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması sürecinde Türkiye’de önemli bir eşik olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanun Tasarısı yasalaştı. 31/05/2006 2006
Kadın Emeği Anayasa Mahkemesi, zorunlu tarım sigortası başvurularında, erkeklerle aynı koşullarda olan kadınlar için “ayrıca aile reisi olma” şartının aranması ve aile reisi olmayan kadınlara zorunlu sigortalılıkta sosyal güvenlik hakkını sağlamamasına ilişkin kararını açıkladı. Kararda, uygulamanın Anayasanın 10. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmüyle bağdaşmadığı ve iptalinin gerektiği belirtildi. 09/11/2007 2007
Kadın Emeği 2007 Nisan'ında yürürlüğe giren 5615 sayılı Kanun, kadın emeği ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilgili vergi düzenlemesi getirdi. Yapılan yeni düzenlemeyle, dışarıdan işçi alınmadan, kendi oturduğu evde ürettiği havlu, örtü, çorap, kilim, dantel, yapma çiçek, pul payet, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmadan satan kişiler gelir vergisinden muaf tutuldu. 04/04/2007 2007
Kadın Emeği AKP hükümetinin kamuoyuna özellikle kadın ve genç istihdamı teşviki olarak lanse ettiği İş Kanunu ve Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ki 5763 sayılı torba yasa TBMM’de kabul edildi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği piyasaya terk edildi. İşsizlik sigortası fonundan sermayeye kaynak aktarıldı. Kreş açma zorunluluğu kaldırıldı. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma oranları azaltıldı. 15/05/2008 2008
Kadın Emeği Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Afyon’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kadınların kendisinden iş istemesi üzerine şu sözleri sarf etti: ‘’Evdeki işler yetmiyor mu?’’ 13/03/2009 2009
Kadın Emeği Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği’nce düzenlenen "Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisi" konferansında yaptığı konuşmada " Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha da artıyor" dedi. 20/03/2009 2009
Kadın Emeği Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. 25/05/2010 2010
Kadın Emeği SGK yayınladığı 2010/106 No’lu genelge ile sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınların borçlanma hakkını yok saydı. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda borçlanma yapılacak süreler ile ilgili sigorta tescil şartı aranmazken genelge ile tescil şartı getirildi. 16/09/2010 2010
Kadın Emeği TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, “Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon” kurulmasına karar verdi. Komisyon, 2012-2013 yıllarında Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi kurumların ve örgütlerin yanı sıra Serpil Sancar, Gülay Toksöz, Saniye Dedeoğlu, İpek İlkkaracan, Yıldız Ecevit gibi feminist akademisyenlerle görüştü. 08/11/2012 2012
Kadın Emeği TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, hazırladığı Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Raporu’nu yayınlanmak üzere kabul etti. Kasım 2013’te yayınlanan Rapor kadınların istihdamda gerektiği kadar yer bulamamasının kaynağını “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar” – yani aile içinde kadınlara yüklenen sorumluluklar ve baskılar – olarak niteliyordu. 25/06/2013 2013
Kadın Emeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” yayınlandı. Kadınların gece vardiyalarında çalışmasını düzenleyen yönetmelik, bu çalışma süresinin yedi buçuk saati geçemeyeceğini ifade etmenin yanı sıra işyerine ulaşım sağlanması, hamilelik ve emzirme döneminde kadınları gece postasında çalıştırmanın yasak olması gibi hususları içeriyordu. 24/07/2013 2013
Kadın Emeği Daha önce sadece SSK'lı çalışan kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkının Bağ-Kur'lu ve memur kadınlara da getirilerek çocuk borçlanma sayısının ikiden üçe çıkarılmasına dair değişikliğin bulunduğu torba yasa maddeleri Resmi Gazete’de yayınlandı. 11/09/2014 2014
Kadın Emeği “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Paket, dolaylı olarak kadınların iş gücüne katılımlarının azalmasına sebep olacağı ve kadınları niteliksiz işlere mahkum edeceği gerekçesiyle eleştirildi. 26/03/2015 2015
Kadın Emeği Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum, “Mor Kanatlı Turnalar” ismi verilen proje kapsamında belediye halk otobüslerinde görev yapmaya başlayan kadın şoförleri, “kadın şoför olmaz, ne gerek var” diyerek görevden aldı. 27/02/2017 2017
Kadın Emeği Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanı kadınların süt izni 3 saatten 1,5 saate düşürüldü. 21/06/2017 2017
Kadın Emeği “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi, “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi. 19/08/2017 2017
Kadın Emeği Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, kadın girişimcilerin katılımıyla yapılan Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin “En iyi fikirler aklıma bulaşık yıkarken gelir” dedi. 26/09/2017 2017
Kadın Emeği Başbakanlık, 2010 tarihli “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması”na yönelik genelgeyi güncelleme kararı aldı. Yeni hazırlanan taslakta, “eşit işe eşit ücret”, “cinsiyet eşitliği denetimi” gibi, kadınlara iş yaşamında fırsat eşitliği sağlayacak hükümlere yer verilmedi. 12/11/2017 2017
Kadın Emeği Kadın ve erkeklerin istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele görmesi ile ve ayrımcılık yasağını içeren Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı hükümet tarafından imzalandı. Şartın hükümleri 2007 yılında da yasalaştı. 06/10/2004 2004
Kadın Emeği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Yasası değişiklikleri TBMM’de kabul edildi. 2006’da çıkarılan; sosyal güvenlik ve sağlığın bir sosyal hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması sürecini derinleştiren  SSGSS  Anayasa Mahkeme’si tarafından iptal edilince kimi değişikliklerle 01.10.2008’de yürürlüğe giren yasada önemli hak kayıplarının yanısıra, yasa kadınları daha fazla aileye mahkum ediyor. 17/04/2008 2008
Kadın Emeği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Demokratikleşme paketi”ni açıkladı. Paket, anadilde eğitim, seçimlerde kotanın düşürülmesi gibi reform önerilerinin yanı sıra kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kalkması da bulunuyordu. 30/09/2013 2013
Kadın Emeği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında, Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Özellikle evlerde bizlerin her şeyini siz bayanlar topluyorsunuz. Onun için sizlere gerçekten çok şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun” dedi. 07/03/2014 2014
Kadın Emeği Akdeniz Belediyesi tarafından açılan Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı, yeni atanan kayyum tarafından kapatıldı. 14/08/2017 2017
Detay Yıl