Kategori Detay Tarih Yıl
Eşitlik AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat: “AKP'nin Kadınları Feminist İdeolojiye Köle Olmayacak” dedi. 04/05/2008 2008
Eşitlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, TBMM oturumunda yaptığı konuşmada CEDAW ilkelerini bir an önce uygulamak için çabalayacaklarını söyledi. "Kadına yönelik her türlü şiddetin, cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması, muhtaç durumdaki kadınların korunması da, yine, bakanlığımızın faaliyet konuları arasında yer alacaktır" dedi. 11/12/2002 2002
Eşitlik 58. AKP hükümeti öncesinde, 30 Temmuz 2002'de onaylanan CEDAW Sözleşmesi’ne ilişkin İhtiyari Protokol yürürlüğe girdi. Protokol, Birleşmiş Milletler tarafından 1979’da kabul edilen, Türkiye’nin ise 1985’ten itibaren taraf olduğu CEDAW Sözleşmesi’nin kapsamını genişletmeyi ve taraf devletlerin sözleşme şartlarını yerine getirmesini sağlamayı amaçlıyordu. 29/01/2003 2003
Eşitlik 58. Hükümet öncesi hazırlanan 2000-2001’de hükümet tasarısı olarak Meclis’e sunulan TCK tasarısı yeniden incelenerek TBMM'ye sevk edildi. Yeni TCK görüşmeleri bir yıldan daha uzun sürecek, 2004 Eylül’ünde onaylanan yeni kanunun yürürlüğe girmesiyse 2005 Haziran’ını bulacaktı. 12/05/2003 2003
Eşitlik Anayasanın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmü eklendi. Anayasanın 90. maddesinde değişiklik yapılarak, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasının önü açıldı. 22/05/2004 2004
Eşitlik Anayasa’nın 10. maddesinde yapılan değişikliği yetersiz gören kadın örgütlerinin yolladığı protesto faksını hakaret kabul eden AKP milletvekili Nimet Çubukçu, kadın örgütleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 31/05/2004 2004
Eşitlik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu TBMM'de kabul edildi. Yasanın yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 olarak belirlendi. TCK Kadın Platformu, yeni kanunun dili ve felsefesinin de değiştirilerek, tam cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının cinsel ve bedensel haklarına yönelik ihlallerin önlenmesi yolunda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirtti. 26/09/2004 2004
Eşitlik Avrupa Topluluğu (AT) tarafından Türkiye’ye yapılacak çeşitli hibe ve yardımların yer aldığı mali yardım paketine ilişkin Finansman Anlaşması Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre AT, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması sürecinde ülkede sivil toplumun geliştirilmesine yönelik 100 kadar projeye hibe sağlayacaktı. Söz konusu projelerin başında kadın haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olanlar geliyordu. 16/02/2007 2007
Eşitlik Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde yapılan yardımlar arasında yer alan Türkiye BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2006-2010 yılları arasında uygulanacak olan ortak planın üç öncelikli alanı arasında kadınların, çocukların ve gençlerin durumlarının kuvvetlendirilmesi de yer alıyordu. 19/07/2007 2007
Eşitlik AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği Uluslararası İş’te Kadın Kongresi’ne katılan Başbakan Erdoğan,” Kota uygulaması kadını erkeğin himayesine mahkum etmektir, yani erkek lütfedecek ondan sonra da kadınlar parlamentoya girecek, böyle şey olmaz.” dedi. 28/11/2008 2008
Eşitlik Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kamu politikalarına temel teşkil etmek üzere ilgili kamu kurumlarının ve kadın örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanan, 2008-2013 yıllarını kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun onayı ile yürürlüğe girdi. 25/12/2008 2008
Eşitlik İzmir’de düzenlenen bir konferansta demokratik açılım hakkında konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç DTP’li Emine Ayna için şunları söyledi: Hele bir kadın var içlerinde; kahkaha atarak “Açılım istemiyoruz.” dedi. Çok garip bir yaratık. Allah akıl fikir versin. 20/12/2009 2009
Eşitlik Rize Belediye Başkanı AKP’li Halil Bakırcı, “Kürt sorununun çözümü için erkekler ikinci eşlerini Doğu bölgelerinden alsın” dedi. 30/06/2010 2010
Eşitlik Meclis toplantısında Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HDP milletvekili Nursel Aydoğan’a "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus” dedi. 29/07/2015 2015
Eşitlik TBMM’de Boşanmaları Araştırma Komisyonu’na, kadın hakları savunucusu ve Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) temsilcisi olarak davet edilen avukat Hülya Gülbahar, konu hakkındaki görüşlerini sunarken, Isparta milletvekili Sait Yüce tarafından sözü kesildi ve Sait Yüce, Hülya Gülbahar’ı komisyondan kovmaya kalkıştı. 18/02/2016 2016
Eşitlik Kadınların ayrı vagonlarda seyahat etmesini öngören “pembe trambüs” uygulaması Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya kondu. 18/09/2017 2017
Eşitlik Muğla'da ‘Evet’ etkinliğinde konuşan AKP İl Başkanı Kadem Mete, "Türk erkeğinin kıllısı Hz.Ali’ye benzermiş. Kadının kıllısı da ayıya benzermiş" şeklinde ifadeler kullandı. 04/04/2017 2017
Eşitlik İETT, kadınların akşam saat 22.00’den sonra durak dışında istedikleri yerde inmelerine imkan tanıyan uygulamayı başlattı. 18/11/2016 2016
Eşitlik Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporunda Türkiye 144 ülke arasında 130. sırada yer aldı. 26/10/2016 2016
Eşitlik Trabzon'un Of İlçesi AKP'li Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, afet ve acil durumlarla ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe Yılmaz’ın konuşmasına, “Sen kimsin de bize vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok” diye bağırdı ve mikrofonu kapattırdı. 03/04/2016 2016
Eşitlik “Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum,” dedi. 09/04/2015 2015
Eşitlik KADEM’in düzenlediği I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fıtratları farklı olan kadın ile erkeğin eşit tutulamayacağını söyledi. Kadın kadına ve erkek erkeğe eşitliğin doğru olduğunu belirterek “Kadınların ihtiyacı olan, eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir” dedi. 24/11/2014 2014
Eşitlik Referandum ile Anayasa değişikliği oylandı ve Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi şöyle değişti: "Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesiyle yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz". 12/09/2010 2010
Eşitlik Demokratik açılım süreci kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, kadın ve erkek farklıdır, birbirinin mütemmimidir” dedi. Bir katılımcının Türkiye’de kadın sığınma evlerinin yetersizliğine vurgu yapan sözlerine Başbakan, “Bu ‘sığınma’ kelimesinden rahatsız oluyorum. Bizim kadınımız sığınamaz” diye tepki gösterdi. 18/07/2010 2010
Eşitlik Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Avrupa Birliği’nden sağlanacak 12 milyon avroluk kaynakla Kadın Hizmetleri Kapasitesinin Arttırılması projesinin yürütüleceğini;şiddet gören kadınların stüdyo tipi dairelere yerleştirileceğini ve becerilerine uygun işlere yerleştirileceğini açıkladı. 03/01/2010 2010
Eşitlik Trabzon’da havaalanında yaptığı konuşma sırasında Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesinde ölenler ile ilgili konuşurken “Ne diyordum size hatırlayın, biz bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Bir adam gibi ölmek var, bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim” dedi. 15/10/2016 2016
Eşitlik Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Genel Müdürlüğün görevleri arasında "kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak; kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak" da yer aldı. 27/10/2010 2010
Eşitlik Genel seçim yapıldı. AKP oyların % 40,87’sini aldı ve Meclis’e 258 milletvekili ile girdi. Önceki dönemde 46 kadın milletvekili bulunan AKP, bu seçime 99 kadın adayla girdi ve bunların 40’ını Meclis’e taşıyabildi. Vekillerinin % 40’ı kadın olan HDP’nin 32; CHP’nin 21 ve MHP’nin 4 kadın vekiliyle, önceki dönemde 78 olan kadın milletvekili sayısı, bu seçimler sonunda 97’ye yükseldi ve Parlamento tarihinin en yüksek kadın vekil sayısına erişildi. Böylece 25. Meclis’te kadınların temsil oranı % 14,2'den % 17,6'ye çıkarken önceki dönemde Meclis Genel Kurulu’nda başörtüsü yasağının fiilen kaldırılmış olmasıyla başörtülü milletvekilleri de AKP ve HDP listelerinden seçilerek toplam kadın vekillerin % 20,6’sını (20 vekil) oluşturdu. 07/06/2015 2015
Eşitlik Pembe vagon uygulamasını başlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe eleştirilere “Siz niye dertleniyorsunuz? Bursa’da böyle bir dert yok” diyerek yanıt verdi. 18/06/2017 2017
Eşitlik Kürt sorununun çözümü ve barışın tesisi için kurulacak Akil Adamlar Heyeti’nin ismi eleştiriler üzerine Akil İnsanlar Heyeti oldu, heyetin kimlerden oluşacağı açıklandı. Heyete seçilen 63 kişiden yalnızca 12’si, yedi bölgede başkan ilan edilenlerden de sadece biri kadın oldu. Yani komisyonun yüzde 19’u kadın, yüzde 81’i erkeklerden oluştu. 03/04/2013 2013
Eşitlik Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, üyelerden Adem Sözüer’in önerisiyle Türk Ceza Kanunu’nun "ayrımcılık" maddesinin düzenlendiği bölüme "cinsel yönelim ayrımcılığı"nı da ekledi. 29/01/2004 2004
Eşitlik TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda kabul edilerek TCK taslak metinine giren cinsel yönelim ibaresi AKP milletvekilleri tarafından taslaktan çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cemil Çiçek: “Cinsel yönelimi eklemek gereksiz çünkü cinsiyet zaten onu karşılar” dedi. 05/07/2004 2004
Eşitlik AKP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 2006 yılında CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç için "yanlış bir seksüel tercih içindeymiş gibi konuşuyor" ifadesini kullandı. Haluk Koç da cevaben söyledikleri kendi içinden geçenleri yansıtıyor olabilir dedi. 21/08/2006 2006
Eşitlik AKP Milletvekili ve  Anayasa Komisyonu Başkanı  Burhan Kuzu, Habertürk - Teke Tek programında LGBTT Hakları Platformu’nun anayasa değişiklik önerilerinin yer aldığı gökkuşağı rengindeki posta kartını göstererek, “Bunların da cinsiyet eşitliği talebi var” dedi ve ekledi: “Bunların da derdi başka. 19/02/2009 2009
Eşitlik Hürriyet gazetesine konuşan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, “Eşcinsellik hastalıktır, tedavi edilmelidir” dedi. 07/03/2010 2010
Eşitlik Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle kamu personeli için başörtüsü yasağı kaldırıldı, ancak kolsuz elbise, diz üstü etek ve yırtmaç yasakları yerinde kaldı. Askerler, emniyet mensupları, hâkim ve savcılar bu düzenlemenin dışında tutuldu. "Demokratikleşme Paketi" kapsamında kamuda başörtüsü yasağını kaldıran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 08/10/2013 2013
Eşitlik Diyanet, “Telefon, internet, sms, faks yoluyla ‘boş ol’ denildiğinde de boşanma gerçekleşir” diyerek kadınlar için boşanmayı zorlaştıran sistemin erkeklere sonsuz özgürlük vaat ettiğini ortaya koydu. 06/12/2017 2017
Eşitlik Din Yüksek İşleri Kurulu Başkanlığı, erkeklerin kadınlara “boş ol” demesiyle boşanmanın gerçekleşeceğini belirtti. 28/11/2017 2017
Eşitlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahalle Komiteleri’nde yapılacak seçimde 5’te bir oranında eşcinsel kotası koyuyorlar; Allah şaşırtmasın, bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor” dedi. 09/11/2017 2017
Eşitlik Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Emre Özyetiş’i Masumiyet ve Kosmos filmlerini derste gösterdiği için odasına çağırarak azarladı. “Kız mı olmak istiyorsun sen?” türü hakaretler ederek odasından kovdu. Rektörün belinde silah bulunduğu haberlerde yer aldı. 28/12/2017 2017
Eşitlik New York’ta Emine Vedud isimli yardımcı doçentin kadın ve erkeklerin karışık olduğu bir cemaate cuma namazı kıldırması ile başlayan tartışmaya cevaben Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kadınların erkeklere namaz kıldırmasının caiz olmadığını açıkladı. 26/03/2005 2005
Eşitlik Devlet Personel Başkanlığı, kamu kurumlarının memur alım talebinde bulunurken uyması gereken esasları yeniden belirledi. Yeni düzenlemede, göreve alımda cinsiyet ayrımı yapılmamasının esas olduğu ifade edildi. 04/04/2005 2005
Eşitlik TBMM’de 5840 sayılı kanunla Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. 29 Ocak'ta Anayasa Komisyonundaki toplantıda kadın örgütleri talebi doğrultusunda meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmasını kabul etmelerine rağmen 10 Şubat'ta AKP milletvekilleri Mustafa Çetin ve Ayhan Sefer Üstün'ün itirazları nedeniyle komisyonun adı 'Fırsat Eşitliği" komisyonu oldu. 25/02/2009 2009
Eşitlik Kamuda başörtüsü yasağının kalkmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na 1999'dan bu yana ilk kez başörtülü milletvekilleri katıldı. Hac dönüşü başörtülerini çıkarmama kararı alan dört AKP’li milletvekili Meclis’te herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ise “Bu kürsüde, Meclis’te pantolon giymesi erkekler tarafından engellenmiş bir kadın olarak konuşuyorum” diyerek pantolon yasağını gündeme getirdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bunun aşılmasının da mümkün olduğunu ifade etti. 31/10/2013 2013
Detay Yıl